Żvelat f’Għawdex bust tal-ewwel Group Leader ta’ Victoria Scout Group

Unveiling Joseph G Grech

Read in English.

L-isem ta’ Joseph G. Grech huwa sinonimu mal-Victoria Scout Group. Magħruf aħjar bħala Skip, Grech kien strumentali fit-twaqqif tal-Grupp fl-1963. Huwa serva bħala l-ewwel Group Scout Leader (GSL) tiegħu mill-bidu tiegħu sal-1990 meta nħatar Kummissarju Ewlieni tal-Assoċjazzjoni Scout ta’ Malta. Wara din il-ħatra  baqa’ membru attiv fil-kunsill tal-Grupp.

Ma’ Għawdex kollu Skip kien magħruf u rispettat sewwa f’diversi ċrieki imma l-imħabba kbira tiegħu baqgħet il-Victoria Scout Group. Skip kien ukoll membru ta’ diversi organizzazzjonijiet oħra Għawdxin. Għal bosta snin kien il-President u l-Kap Eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber.

Il-mewt qabel il-waqt tiegħu f’Settembru 2018 kienet xokk għal ħafna. Allura meta l-Kap tal-Grupp Scout Lorrie Saliba ħareġ bl-idea li jpoġġi bust ta’ Skip fil-kwartieri ġenerali, kulħadd laqa’ l-idea. B’dan il-mod kien jirritorna fil-post li kien iħobb u l-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri tal-Iscouts jiftakru f’din il-persuna li ddedikat ħajjitha għall-Iscouting. Għal dawn l-aħħar sentejn Saliba ħadmet ħafna biex dan iseħħ.

Iċ-ċerimonja tal-kxif saret nhar is-Sibt 19 ta’ Settembru 2020. Il-bust fil-bronż huwa xogħol l-artist żagħżugħ Għawdxi Manuel Farrugia u sar fil-funderija Domus Dei 1963 f’Ruma.

Minħabba r-restrizzjonijiet preżenti ta’ Covid-19, in-numru ta’ mistednin preżenti fiżikament fil-kwartieri ġenerali kien pjuttost limitat. Preżenti kien hemm Anton Teuma, l-Isqof ta’ Għawdex, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, iċ-Chief Scout u l-Kummissarju Ewlieni tal-Assoċjazzjoni Scout ta’ Malta Reuben Lanfranco u Anton Pisani rispettivament, il-Patrun tal-Grupp Dr Giovan Pace, Josef Schembri, is-Sindku tar-Rabat u ftit membri tal-kunsill. Kienu preżenti wkoll membri tal-familja ta’ Skip.

Peress li Scouts, ġenituri u partitarji (lokali u barranin) ma setgħux jiġu mistiedna fil-kwartieri ġenerali, iċ-ċerimonja ġiet trasmessa live fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Grupp.

Fid-diskorsi tagħhom il-Kap tal-Grupp Scout Lorrie Saliba, il-Kunsill tal-Grupp Chariman Michael Grech u l-librar tal-grupp Carm Cachia kollha rrakkuntaw it-tifkiriet tagħhom tal-ħajja ta’ Skip – it-tamiet tiegħu, id-diffikultajiet li ltaqa’ magħhom fit-twaqqif tal-Victoria Scout Group, id-diversi inizjattivi meħuda hekk biex il-Grupp seta’ jkompli jiffunzjona u l-viżjoni tiegħu tal-Scout Group tiegħu u għal Għawdex.

L-Isqof ta’ Għawdex bierek il-bust. It-Teżorier tal-Kunsill tal-Grupp,Gino Mizzi mbagħad ippreżenta donazzjoni lill-Isqof, donazzjoni għall-karità. Il-Ministru għal Għawdex, l-Isqof u l-iskultur ġew ippreżentati kull wieħed b’kopja tal-ktieb li jirrakkonta l-istorja tal-grupp mill-awtur tiegħu Carm Cachia.

Rappreżentant tal-Grupp Catenians, Għawdex ippreżenta donazzjoni lil Saliba għall-bust. Skip kien membru ta’ din l-assoċjazzjoni. Sorpriża għall-Grupp Scout Leader kienet meta kien ippreżentat ritratt mill-pittur Manuel Farrugia.