Żaren tal-Ajkla: min hu u x’qed jipproponi?

Żaren Bonniċi mill-Partit tal-Ajkla ġibed ħafna interess wara l-mass meeting f’Ħaż-Żabbar.

Iżda Żaren x’qed jipproponi?

Araw l-intervista u ħallu l-kummenti tagħkom.