Żagħżugħ isawwat lil ommu; jinżamm arrestat

Omm spiċċat issofri minn xi ġrieħi, filwaqt li binha spiċċa maqful ġo ċella wara li ġie arrestat fuq allegazzjonijiet ta’ vjolenza.

Iż-żagħżugħ ta’ 23 sena miż-Żurrieq xehed mhux ħati li weġġa’ lil ommu u ġegħilha tibża’ minnu fix-xhur ta’ qabel l-inċident. Hu akkużat ukoll li kien reċidiv.

L-avukat tad-difiża argumentat li l-akkużat ma kienx kriminal, u li l-inċident inħoloq minn argument banali li eskala f’daqqa. Żiedet li ma xtaqitx li jiġi rrovinat il-ġejjieni tal-klijent tagħha, wara li għadu kif beda jaħdem xogħol ġdid.

Madankollu, il-prosekutur semma każ fil-passat meta l-akkużat ipprova jxaħħam uffiċjal pubbliku.

L-avukat li kienet qed tidher għall-parte civile qalet li l-omm kienet ilha tibża’ minn binha snin twal, tant li wara l-episodju allegat, il-vittma ġiet bżonn trattament mediku darbtejn f’ġurnata għax kienet fi stat ħażin.

Wara li semgħet dawn il-perspettivi kollha, il-Maġistrat Doreen Clarke rrifjutat it-talba għall-ħelsien mill-arrest u żammet liż-żagħżugħ arrestat.