X’taf dwar il-Milied?

(It-tweġibiet qegħdin isfel nett)

 1. Żmien ta’ tħejjija għall-Milied.
 2. Isem l-anġlu li ħabbar lil Marija li kellha tkun omm Alla.
 3. Alla bagħat —– biex jgħid lil Ġużeppi ma jibżax jieħu lil Marija bħala martu.
 4. X’kien jisimha dik il-mara li Marija marret iżżurha?
 5. X’kien jismu missier Ġwanni l-Battista?
 6. X’ordna li jsir mal-Imperu kollu l-Imperatur Awgustu?
 7. Ġesù kien mir-razza ta’ liema sultan?
 8. F’liema belt twieled Ġesù?
 9. Isem il-belt kapitali tal-Lhudija.
 10. Isem ieħor għal Ġesù, li jfisser ‘Alla magħna’.
 11. “Ferħ, —- u sliem!” Hekk inkantaw fi żmien il-Milied.
 12. Ġew mil-Lvant jaduraw lil Ġesù.
 13. X’kienu r-rigali li ġiebu magħhom?
 14. “—- fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba.”
 15. Skont l-għanja “Ninu Ninu tal-Milied” ta’ xiex kienu l-qagħqiet li għamlet ommi?
 16. L-anġlu qal lir-rgħajja: “——-, għax araw, qed inħabbrilkom ferħ kbir.”
 17. Erba’ kotba li fihom ir-rakkont tal-ħajja u t-tagħlim ta’ Ġesù.
 18. Meta twieled Ġesù, Marija fejn medditu?
 19. Isem dak ir-raġel ġust u tajjeb li fit-tempju ta’ Ġerusalemm laqa’ f’dirgħajh it-tarbija Ġesù.
 20. Meta Ġużeppi u Marija ppreżentaw lil Ġesù fit-tempju x’offrew bħala sagrifiċċju skont il-liġi?
 21. Dakinhar fit-tempju kien hemm ukoll armla li malli rat lil Ġesù bdiet tirringrazzja lil Alla. X’kien jisimha?
 22. Ir-raħal fejn trabba Ġesù.
 23. Isem is-sultan li ordna l-qtil tat-trabi subien ta’ taħt is-sentejn f’Betlehem.
 24. Fejn ħarab Ġużeppi bil-familja tiegħu minħabba li Erodi ried joqtol lil Ġesù?
 25. Kemm kellu żmien Ġesù meta ntilef fit-tempju?

Tweġibiet:

(1) Avvent (2) Gabrijel (3) anġlu (4) Eliżabetta (5) Żakkarija (6) ċensiment (7) David (8) Betlehem (9) Ġerusalemm (10) Għimmanu-El (11) hena (12) Maġi (13) deheb, inċens u mirra (14) Paċi (15) tal-qastanija (16) Tibżgħux (17) Vanġeli (18) maxtura (19) Xmun (20) par gamiem jew żewġ bċieċen (21) Anna (22) Nazaret (23) Erodi (24) L-Eġittu (25) tnax-il sena.

Tista’ tara l-verżjoni diġitali ta’ FLIMKIEN billi tagħfas hawn.

Flimkien Dicembru