Wieħed imut u 1,600 feruti fuq il-post tax-xogħol

Fl-2018 ġie rrappurtat inċident fatali wieħed fuq il-post tax-xogħol. Min-naħa l-oħra propju 1,653 persuna ġiet feruta.

Dan ħareġ minn rapport ġdid tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) u jkopri minn Jannar sa Ġunju.

Il-maġġoranza tal-inċidenti mhux fatali seħħew f’xogħlijiet tal-manifattura, li jammontaw għal 15.4%. Min-naħa l-oħra 15.1% tal-inċidenti seħħew fuq siti ta’ kostruzzjoni, segwiti minn inċidenti fuq xogħlijiet tat-trasport u ħażna.

Iweġġgħu aktar irġiel milli nisa

L-istatistika turi li l-irġiel kienu involuti aktar f’inċidenti fuq il-post tax-xogħol milli n-nisa.

Dan hekk kif l-għadd ta’ rġiel li weġġgħu jitla’ għal 1,324, filwaqt li nisa li weġġgħu hemm total ta’ 329.

Persuni min-Nofsinhar ta’ Malta l-aktar li weġġgħu

L-istatistika ħarġet ukoll li minn fost il-persuni kollha li weġġgħu jidher li l-akbar għadd ġejjin minn postijiet tax-xogħol fin-Nofsinhar ta’ Malta. Dan jammonta għal 592 persuna.

Dan segwit minn persuni li ġejjin minn postijiet tax-xogħol fit-Tramuntana ta’ Malta b’total ta’ 497.

Min-naħa l-oħra kienu biss 26 persuna li weġġgħu fuq xogħol f’Għawdex u Kemmuna.

980 persuna jsofru feriti superfiċjali

Propju 980 persuna sofrew feriti superfiċjali. Dan ifisser li l-feriti ma għamlux ħsara fil-muskoli u l-organi fil-ġisem. Dawn huma feriti tal-ġilda.

Min-naħa l-oħra 374 mill-persuni li weġġgħu kienu involuti f’inċidenti kemm xejn akbar.

Nofs il-feriti kienu jinvolvu partijiet ta’ fuq tal-ġisem bil-maġġorparti jkunu s-swaba’ u l-idejn.