Wied il-Għajn dalwaqt bi statwa ġdida

Statwa ġdida se tiġi inawgurata waqt il-marċ tal-festa f’ġieħ Sant’ Anna f’Wied il-Għajn.

Din l-istatwa ġiet maħduma mill-istatwarju Aaron Camilleri Cauchi, u se tieħu post l-istatwa l-antika li kienet tittella’ fuq il-pedestall fi tmiem il-marċ.

L-inawgurazzjoni se isir għall-ħabta tal-10.00pm fuq iz-zuntier, mal-wasla tal-Banda ta’ Sant’Anna. Wara, l-istatwa se tinġarr fit-toroq tal-lokal. F’nofs il-lejl se jkun hemm it-tlugħ tal-istess statwa fil-pjazza ewlenija quddiem il-knisja.