Vox Pop: Studenti universitarji jgħawġu lsienhom

Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba. Il-pespus pespes tpespisa lill-pespusa.

Kull lingwa, bħal kull bniedem, għandha l-fattizzi tagħha. Fost dawn il-fattizzi nsibu l-qwiel, l-idjomi, il-ħwejjeġ moħġaġa u tagħwiġ l-ilsien, jew kif nafuhom bl-Ingliż, tongue twisters.

Newsbook.com.mt żar l-Università ta’ Malta u talab lill-istudenti jippruvaw jgħawġu lsienhom.

Int taf b’oħrajn?