Vince Gaffarena jerġa’ jiddaħħal l-isptar

Vince Saviour Gaffarena Mqabba Ħal Millieri

Vince Gaffarena, li ndarab fl-isparatura fatali ta’ Saviour Gaffarena fl-Imqabba f’Lulju li għadda, iddaħħal mill-ġdid l-isptar.

Dan ġie żvelat hekk kif ma xehedx kif mistenni llum fil-kumpilazzjoni ta’ provi kontra żewġ żgħażagħ akkużati bil-qtil fil-qorti.

Il-Maġistrat Nadine Lia qalet dalgħodu li Vince Gaffarena kellu jirritorna l-isptar u għalhekk llum ma jistax jixhed. Huwa ttamat li minflok jixhed fis-seduta li jmiss fil-5 ta’ Novembru.

Minħabba dan, l-avukat ta’ Schembri, Arthur Azzopardi informa lill-qorti li mhux se jkun qed jagħmel talba għall-ħelsien mill-arrest qabel jkun xehed Gaffarena.

Fl-10 t’Awissu, Leon Debono u Owen Schembri, iż-żewġ żgħażagħ akkużati bil-qtil ta’ Saviour Gaffarena u bl-attentat ta’ qtil ta’ kuġinuh Vince Gaffarena, tqiegħdu taħt att ta’ akkuża.

L-avukati ta’ Schembri sostnew li l-klijent tagħhom b’mod konsistenti qal lill-pulizija li kien Leon Debono li spara t-tiri. Min-naħa l-oħra, l-avukat ta’ Leon Debono, Giannella Demarco qed jargumenta li l-allegazzjonijiet tal-pulizija huma sempliċement evidenza sempliċi u insuffiċjenti biex tassigura kundanna.

Id-delitt seħħ l-Erbgħa 29 ta’ Lulju f’Ħal Millieri meta ż-żewġ żgħażagħ allegatament sparaw u qatlu lil Saviour Gaffarena, li kellu 27 sena, b’tir f’rasu. Huwa kien riekeb fil-karozza ma’ kuġinuh Vince ta’ 17-il sena, li ntlaqat b’tir sidru u ieħor f’wiċċu. Vince kien is-sewwieq tal-karozza li saq sal-Imqabba fejn kien hemm uffiċjali tal-pulizija, u hu talabhom għall-għajnuna. Saviour tilef ħajtu fuq il-post, filwaqt li lil Vince saritlu operazzjoni u issa għadu qed jirkupra.