Vanessa Frazier tinħatar Rappreżentanta Permanenti għan-Nazzjonijiet Magħquda

Read in English.

L-Ambaxxatriċi Vanessa Frazier nħatret bħala Rappreżentanta Permanenti maħtura minn Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda. Matul il-mandat tagħha fi New York l-Ambaxxatriċi Frazier se tkun inkarigata li tmexxi n-nomina ta’ Malta għall-elezzjoni fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Jekk din tkun ta’ suċċess hi tiltaqa’ mal-Kunsill tas-Sigurtà li tirrappreżenta lill-WEOG (Western Europe and Group) għall-perjodu 2023- 24. Bħalissa Frazier se tkun qed tokkupa l-irwol ta’ Viċi President tal-Assemblea Ġenerali, kariga li ġiet eletta Malta f’Ottubru li għadda.

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela feraħ lil Frazier għall-irwol il-ġdid tagħha u sostna t-twemmin ta’ Malta li tmexxi ‘l quddiem  l-irwol tan-nisa.

Frazier ippreżentat il-kredenzjali tagħha lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda António Guterres nhar it-Tnejn li għadda. Il-Gvern qal li huwa apprezza l-impenn ta’ Malta għall-parità tal-ġeneru. Intqal li huma ddiskutew l-iżviluppi reċenti fil-Libja fejn l-Ambaxxatriċi Frazier esprimiet t-tħassib tal-Gvern ta’ Malta għall-eskalazzjoni tal-vjolenza u tenniet il-pożizzjoni ta’ Malta li ma tinstab l-ebda soluzzjoni militari għal-Libja.

L-Ambaxxatriċi Frazier ingħaqdet mas-servizz diplomatiku ta’ Malta bħala student diplomatiku fl-1992, u ġiet ikkonfermata bħala l-Ewwel Segretarju fl-1994. Minn dakinhar hija kompliet permezz ta’ karigi f’Washington, Ruma, Londra, Brussell u Ruma mill-ġdid kif ukoll bħala sitt snin bħala Direttur għall-Politika tad-Difiża u Aġent Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. L-Ambaxxatriċi Frazier irċeviet bosta premji u premjijiet għall-karriera tagħha, b’mod partikolari r-rwol tagħha fir-rispons umanitarju ta’ Malta għar-rivoluzzjoni Libjana fl-2011. Intagħżlet bħala “Woman Inspiring Europe” mill-Istitut Ewropew għall-Ġeneru u rċeviet dekorazzjonijiet mir-Repubbliki ta’ Franza, l-Italja u l-Brażil kif ukoll dottorat Honoris Causa mill-Alma Mater tagħha, Luther College, l-Istati Uniti, bħala rikonoxximent tal-kisbiet tal-karriera tagħha.

L-aktar riċenti ħatriet preċedenti tal-Ambaxxatriċi ta’ Frazier kienu fil-Belġju fejn kienet fl-istess ħin akkreditata fil-Lussemburgu u n-NATO u fl-Italja, b’akkreditazzjoni fl-istess ħin għal San Marino u għall-aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti bbażati f’Ruma.

Frazier għandha Masters fl-istudji diplomatiċi mill-Università ta’ Malta, kif ukoll grad ta’ baċellerat fin-negozju u l-Franċiż minn Luther College fl-Istati Uniti. Frazier kienet ukoll membru tat-tim tal-ġudo nazzjonali Malti u anke tat-tim tal-ġudo Olimpiku Malti. Hija miżżewġa u għandha żewġt itfal.