“Uru solidarjetà mal-qraba ta’ Edel” – Maġistrat

Il-Maġistrat Joe Mifsud iddeċieda li jibda s-seduti tal-Qorti tiegħu tal-lum b’talba u minuta silenzju b’tislima lis-Supretendent Edel Mary Camilleri. Dan seħħ sabiex titfakkar il-mara u tintwera solidarjetà mal-qraba tagħha.

Għawdex imnikket; titħabbar id-data tal-funeral ta’ Edel

Illum il-Pulizija qed tressaq il-Qorti erba’ persuni fuq każijiet separati, b’akkużi relatati ma’ falsifikazzjoni ta’ dokumenti u serq aggravat fost oħrajn.