Triq ix-Xatt tingħalaq għal ftit sigħat

Nhar l-Erbgħa 27 t’Awwissu, Triq ix-Xatt f’Bormla se tkun magħluqa għall-pubbliku minħabba attività li tkun qed tiġi organizzata f’din it-triq.
Transport Malta qed tavża li din it-triq se tingħalaq mill-5pm sad-9pm.
Għal aktar dettalji fuq toroq magħluqa u devjazzjonijiet tat-traffiku, wieħed jista’ jidħol fuq is-sit elettroniku www.transport.gov.mt.