Roħs fil-ħaxix u l-gass fl-aħħar sena

It-tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl, titjiriet u ħaxix ħallew impatt fuq l-inflazzjoni annwali.
Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li l-prezzijiet tal-ilma, elettriku, gass u fuels naqqsu b’0.62%.
Kien hemm żieda fil-prezzijiet tax-xorb u tabakk, b’0.24%, filwaqt li għall-manutenzjoni fid-djar kien hemm żieda ta’ 0.23%.
Ir-rata annwali naqqset b’0.1% meta mqabbel mas-sena 2013.