Il-Pulizija riedet tagħti maħfra presidenzjali lill-Koħħu – Dr Azzopardi

Read in English.

Dalgħodu kompliet l-inkjesta pubblika fuq l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li qed tara jekk kienx hemm nuqqas min-naħa tal-istat u l-istituzzjonijiet tiegħu illi kieku ma sarx, il-qtil tal-ġurnalista seta’ jkun evitat. Illum xehed Dr Arthur Azzopardi, li kien ir-rappreżentant legali ta’ Vince Muscat, il-Koħħu.

Xi spikka mix-xhieda ta’ Dr Arthur Azzopardi?

  • Il-Pulizija riedet tagħti l-Maħfra Presidenzjali lill-Koħħu
  • Daphne ma nqatlitx dwar dak li żvelat, imma dwar dak li kienet għadha ma ppubblikatx
  • Il-Koħħu kien inkwetat li ħajtu kienet f’riskju għax iddeċieda li jikkopera mal-Pulizija
10:10 Is-seduta li jmiss se tkun nhar l-Erbgħa 8 ta' Lulju fid-9.30am. Grazzi talli segwejtu dan il-blogg. Il-ġurnata t-tajba.
Charmaine Attard
10:09 Dr Arthur Azzopardi se jkompli jixhed wara bibien magħluqa.
Charmaine Attard
10:09 Azzopardi qal li l-Pulizija riedet tagħti l-maħfra presidenzjali lill-Koħħu għax fi kliemu kien jimmeritaha.
Charmaine Attard
10:08 L-Avukat Jason Azzopardi qed jistaqsi meta l-Koħħu semma lil Melvin Theuma mal-Pulizija.

"Fl-24 ta' April 2018. Kien ċarissimu li Theuma kien qed jaġixxi f'isem ħaddieħor", wieġeb Dr Azzopardi.
Charmaine Attard
10:08 Żied jgħid li hu minn dejjem kien konxju li Daphne ġiet assassinata mhux dwar dak li kien ġie żvelat imma dwar dak li kienet għadha ma ppubblikatx.
Charmaine Attard
10:07 Dr Azzopardi żied jgħid li min ried jagħmel konnessjoni seta' jagħmel dan.
Charmaine Attard
10:06 "Il-Pulizija kienu konxji bl-isem ta' Melvin Theuma u li kien hemm rabtiet ma' Yorgen Fenech u l-qtil, f'April 2018" – Dr Arthur Azzopardi
Charmaine Attard
10:05 Dr Arthur Azzopardi qed jgħid li l-każ kien qed jaffettwa lil saħħtu b'mod negattiv.
Charmaine Attard
10:05 Azzopardi qal ukoll li t-theddid fuq il-ħajja ta' Vince Muscat intensifika, madanakollu ma kinux jafu minn fejn kien ġej u min kien warajh.
Charmaine Attard
10:03 Dr Arthur Azzopardi qal li "kien grazzi għall-Ispettur Keith Arnaud li l-Pulizija żiedet in-numru ta' patrols fiz-zona fejn tgħix il-familja tiegħu".
Charmaine Attard
10:01 Azzopardi qed jgħid li hu talab protezzjoni għal Vince Muscat u l-familja tiegħu, imma li l-eks Kummissarju tal-Pulizija qalilhom li jekk jagħmlu dan, ikunu jafu li Vince Muscat kien il-persuna li qed tagħti dettalji dwar l-assassinju.
Charmaine Attard
10:00 Azzopardi xehed li Vince Muscat kien inkwetat ukoll għax kien jaf li waħda minn uliedu kienet fil-mira, "kien jaf li riedu jitfgħulha l-aċtu".
Charmaine Attard
09:59 Fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, il-Koħħu ma kienx jiekol l-ikel li jingħatalu, u meta kien jiekol kien jaqsmu ma' ħabsin oħra. Kien jiekol biss l-ikel li jasallu minn qrabatu, spjega Dr Azzopardi.
Charmaine Attard
09:58 "Il-Koħħu kien inkwetat li ħajtu kienet fir-riskju ladarba ddeċieda li jikkopera mal-Pulizija", żied jgħid Azzopardi.
Charmaine Attard
09:57 Jiftakar ukoll laqgħa fid-Depot tal-Pulizija ma' Silvio Valletta, u li għaliha kien hemm preżenti wkoll l-Ispettur Arnaud. Dr Azzopardi jgħid li Valletta kien qalilhom li jridu jiċċekkjaw u jikkonfermaw dettalji dwar leaks fuq l-assassinju.

"L-Ispettur Arnaud kien sorpriż", qal Dr Azzopardi.
Charmaine Attard
09:51 L-Avukat Azzopardi jsemmi laqgħa partikolari li saret fl-2018 bejn l-Eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u Keith Schembri li kien iċ-Chief of Staff ta' Muscat. F'din il-laqgħa Muscat feraħ lill-Pulizija dwar l-investigazzjonijiet. Azzopardi qal li l-Ispettur Keith Arnaud kien infurmah b'dan.
Charmaine Attard
09:50 Arthur Azzopardi jgħid li Vince Muscat ried jikkollabora mal-Pulizija dwar l-assassinju ta' Daphne.
Charmaine Attard
09:48 Dr Azzopardi stqarr li Vince Muscat kien talbu biex jispjegalu x'inhi maħfra presidenzjali u jekk tistax tingħatalu (lil Koħħu). Żied jgħid li hu kien iżuru regolarment fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin.
Charmaine Attard
09:46 Parti mix-xhieda tiegħu se tinstema' b'bibien magħluqa.
Charmaine Attard
09:44 Dr Azzopardi staqsa jekk hu jistax jixhed fl-inkjesta pubblika dwar Daphne. Huwa kien ir-rappreżentant Legali ta' Vince Muscat, "Il-Koħħu".
Charmaine Attard
09:43 Il-Bord tal-Inkjesta hu mmexxi mill-Prim Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.
Charmaine Attard
09:37 Jitla' jixhed Dr Arthur Azzopardi.
Sephora Francalanza
09:35 Bonġu u nilqgħukom għal dan il-blogg live.
Sephora Francalanza

Xi spikka fl-aħħar seduta?

  • L-Assistent Kummissarju Ian Abdilla qal li l-Pulizija għamlet waħda mill-aħjar investigazzjonijiet b’rabta mal-Bank Pilatus.
  • Ian Abdilla insista li t-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi ma tistax tagħlaq il-banek kull darba li tirċievi rapporti suspettużi.
  • It-Taqsima tar-Reati Kriminali ma investigatx dak li ħareġ fil-Panama Papers. Il-Bord ta’ Inkjesta jgħid: “Kif inhu possibbli? Dan mhux aċċettabbli.”
  • Ian Abdilla jgħid li l-blogg tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien użat bħala sors mill-Pulizija għal ċerti investigazzjonijiet.
  • Ian Abdilla qal li l-investigazzjonijiet dwar allegat ksur ta’ ġurament minn Karl Cini tan-Nexia BT dalwaqt jaslu fi tmiemhom. Hemm ċans li m’hemm l-ebda każ ta’ ksur.
  • Joħroġ li l-ECU kienet intalbet mill-Avukat Ġenerali sabiex tieħu l-investigazzjonijiet madwar il-Panama Papers bil-kalma għax setgħu jikkawżaw problemi kbar lill-pajjiż.