‘Tkeċċiet’ minn darha minħabba parkeġġ abbużiv

Reuters

Read in English.

Mara ġiet imġiegħla toħroġ minn darha fi sqaq f’Ħaż-Żebbuġ is-sena li għaddiet, wara li l-kunsill lokali rrifjuta li jaġixxi kontra parkeġġ abbużiv li ta’ sikwit kien qed jagħmilha impossibbli li l-mara tkun tista’ tidħol id-dar jew fil-garaxx.

Dan ħareġ minn rapport ippubblikat mill-Uffiċċju tal-Ombudsman u li ġie ppreżentat fil-Parlament ilbieraħ. Skont ir-rapport, il-Kunsill Lokali rrifjuta li jieħu azzjoni għax ma riedx jillimita l-parkeġġ u fl-aħħar mill-aħħar għalaq il-każ għax il-mara ma baqgħetx tgħix hemm.

L-evidenza tikkonferma l-abbuż

L-Ombudsman qal li l-evidenza li ppreżentat il-mara turi abbuż sfaċċat, hekk kif il-mara kienet talbet lill-kunsill biex jinstalla sinjal tan-no parking u pilastri biex jitwaqqaf il-parkeġġ fuq iż-żewġ naħat tal-isqaq.

Meta kkuntattjat mill-Ombudsman, il-kunsill għall-ewwel qal li din hi kwistjoni ta’ infurzar u għaldaqstant taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-pulizija u l-infurzar lokali. Il-kwistjoni kienet ġiet diskussa wkoll ma’ Transport Malta, li nnutaw li s-sinjali fit-toroq jistgħu jsiru biss fuq talba tal-kunsill.

Wara ħames xhur, Transport Malta infurmat lill-Ombudsman, li talbet lill-kunsill, li skont ir-regolamenti tagħha, ma jistax isir parkeġġ fi triq daqstant dejqa. Insistiet li l-kunsill jagħmel linji sofor fuq iż-żewġ naħat u jinstalla numru ta’ sinjali tan-no parking. Imbagħad għandu jsegwi din b’infurzar. Madanakollu l-kunsill irrifjuta li jagħmel dan minħabba tħassib dwar il-problema tal-parkeġġ u li “din tkun ta’ detriment għar-residenti li m’għandhomx garaxx”.

Għaddew ix-xhur u l-kwistjoni baqgħet pendenti. Wara kważi sena, il-mara infurmat lill-Ombudsman li minħabba li s-sitwazzjoni baqgħet kif kienet, kellha tħalli darha u tmur tgħix xi mkien ieħor.

F’każ ta’ emerġenza jkun hemm il-konsegwenzi

Għalkemm il-mara telqet mid-dar, l-Ombudsman innota li l-problema baqgħet hemm u setgħet taffettwa r-residenti tal-isqaq. Wissa wkoll li jekk ikun hemm bżonn ta’ emerġenza, se jkun hemm il-problemi u l-konsegwenzi. Għaldaqstant l-Ombudsman enfasizza biex Transport Malta u l-Kunsill ta’ Ħaż-Żebbuġ isibu soluzzjoni malajr kemm jista’ jkun.

Minkejja dan, TM qalet li d-deċiżjoni tal-Kunsill kienet li ma jsir xejn b’mod partikolari minħabba li r-residenti l-oħra ma kellhomx problema bis-sitwazzjoni. Għalhekk, TM talbet lil Kunsill biex jiddiskuti soluzzjoni magħha f’każ li jerġa’ jkun hemm ilment fil-futur.