Il-purċissjoni tad-Duluri għal nhar il-Ħadd

Il-purċissjoni Nazzjonali tad-Duluri fil-Belt Valletta ġiet posposta minħabba l-maltemp.
Immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna, il-purċissjoni issa se ssir nhar il-Ħadd fis-6pm.
Minflok il-purċissjoni, illum saret Quddiesa fis-6.15pm fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu)
Ritratt: Ian Noel Pace