Tifla tagħmel xirja ta’ €200 bil-moħbi t’ommha

Kollha sellifna l-mowbajl tana lil xi ħadd u ddispjaċiena ftit wara, meta spiċċajna b’xi frejp fuq Facebook jew Snapchat. Imma omm fl-Amerka ddispjaċieha bil-wisq aktar meta ħalliet lil bintha tużalha l-mowbajl u spiċċat b’€220 inqas…

Omm Kaitlin ħalliet lil bintha tuża l-mowbajl tagħha biex tordna pupa tal-Barbie minn fuq il-kont tal-Amazon tagħha. Aktar tard, it-tifla ta’ 6 snin talbet lil ommha biex tuża l-mowbajl ħalli tiċċekkja fejn waslet il-pupa.

Ommha ħallietha bil-qalb kollha… iżda arralha meta l-għada daqq il-bieb u l-pustier beda jħott kaxxa wara oħra mit-trakk tiegħu… kollha indirizzati lil omm Kaitlin.

Kaitlin kienet nefqet mal-€220 fuq logħob minn fuq il-mowbajl t’ommha!

Fir-ritratti li xerrdet il-kuġina tagħha fuq il-midja soċjali, jidher li Kaitlin ma jiddispjaċihiex wisq, u kburija b’li għamlet!

Fl-aħħar Kaitlin iddeċidiet li tagħmel att ta’ karità u tat il-ġugarelli u logħob kollha lil sptar tat-tfal bħala donazzjoni.