Tħebb għal uffiċjal tal-pulizija f’bank; tinħeles mill-arrest

Google

Read in English.

Mara li allegatament ħebbet għal uffiċjal tal-pulizija li kienet fuq xogħolha fil-fergħa tal-BOV f’San Ġwann ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li saħqet li hi innoċenti fil-qorti llum.

Il-mara li għandha 38 sena u hi mix-Xgħajra wieġbet mhux ħatja għall-akkużi li heddet u ħebbet għall-uffiċjal b’mod vjolenti, li ġegħlitha tibża’ mill-vjolenza, li m’obditx ordnijiet leġittimi, li beżqet fil-pubbliku u li kisret il-paċi pubblika. L-uffiċjal kienet qiegħda stazzjonata f’din il-fergħa fi Triq in-Naxxar fit-23 ta’ Mejju. L-investigazzjonijiet tal-pulizija wasslu għall-arrest tal-mara wara li dawn analizzaw il-filmati tas-sigurtà. B’dan ir-reat, il-mara ġiet akkużata li kisret iż-żmien ta’ prova ta’ 3 snin li ngħatatilha fl-2017.

L-Avukat tad-Difiża qal lill-Maġistrat Rachel Montebello li kienet qed tippresiedi l-każ li l-mara kienet ġiet “provokata.”

Il-Qorti laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest b’garanzija personali ta’ €5,000, u ordnat li toħroġ ordni ta’ protezzjoni favur l-uffiċjal tal-pulizija.