Termini u Kundizzjonijiet

Read in English.

Termini u Kundizzjonijiet

Jekk jogħġbok aqra dawn it-Termini u Kundizzjonijiet (“Termini”, “Termini u Kundizzjonijiet”) qabel ma tuża l-websajt www.newsbook.com.mt (is- “Servizz”) fi ħdan Beacon Media Group ( “Aħna”, jew “Tagħna”).

L-aċċess tiegħek għal dan is-sit u l-użu tas-Servizz huwa kkundizzjonat fuq l-aċċettazzjoni u l-konformità tiegħek ma’ dawn it-Termini. Dawn it-Termini japplikaw għall-viżitaturi, l-utenti u oħrajn li jaċċessaw jew jużaw is-Servizz. Billi taċċessa jew tuża s-Servizz taqbel li tkun marbut b’dawn it-Termini.

Jekk ma tixtieqx tkun marbut bit-Termini m’għandekx taċċessa jew tuża l-Websajt.

Definizzjonijiet

Aħna / tagħna jfissru Beacon Media Group, kumpanija fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Int / Tiegħek / Tiegħek innifsek tfisser l-Utent tal-Websajt.

Użu tal-Websajt

Kull fejn int mitlub tipprovdi informazzjoni b’rabta mal-Websajt, inti tkun qed taqbel li tipprovdi dettalji veri u eżatti.

Inti taqbel li:

  1. Ma timpersonax persuna oħra jew tuża isem falz jew isem li inti mhux awtorizzat tuża, jew toħloq identità falza, oriġini foloz, indirizz tal-posta elettronika falz,  tipprova tqarraq lilna jew lil ħaddieħor dwar l-identità jew l-oriġini ta’ kwalunkwe komunikazzjonijiet jew tipprovdi informazzjoni mhux eżatta jew mhux affidabbli bħala dettalji ta’ kuntatt;
  2. Ma tagħmilx ħsara, tfixkel jew ixxekkel l-aċċess għall-Websajt jew tagħmel kwalunkwe ħaġa li tista’ tfixkel il-funzjonalità tagħha;
  3. Ma tfixkilx, tbiddilx jew tfixkel l-aħħar dehra ta’ dan is-sit elettroniku jew il-funzjonalità tas-software;
  4. Ma tużax il-websajt biex tibgħat imejl mhux mitluba (kummerċjali jew mod ieħor) (“Spam”) jew kwalunkwe materjal għal skopijiet kummerċjali jew ta’ pubbliċità, jew kwalunkwe abbuż simili ieħor;
  5. Ma tippubblikax, tqassamx, ixerridx, ma titrażmettix b’xi mod ieħor materjal offensiv, malafamanti, oxxen, indiċenti jew materjal jew informazzjoni oħra illegali jew oġġezzjonabbli;
  6. Ma tagħmilx disponibbli, ma ttellax, ma tqassamx bi kwalunkwe mezz, kwalunkwe materjal jew fajls li fihom kwalunkwe viruses, difetti, data manipulata, żwiemel trojani, jew kwalunkwe software ieħor li jista’ jkun ta’ ħsara;
  7. Ma tiffalsifikax is-sid vera tas-software, materjal jew informazzjoni oħra li jinsabu f’fajl disponibbli permezz tal-Websajt;
  8. Ma tiksibx jew ma tippruvax tikseb aċċess mhux awtorizzat lilek, bi kwalunkwe mezz, għall-Websajt;
  9. Ma tiksibx jew ma tippruvax tikseb aċċess mhux awtorizzat, bi kwalunkwe mezz, għal kwalunkwe netwerk tagħna.

Inti taqbel li tikkumpensa lil Beacon Media Group f’każ ta’ kull telf ikkawżat minn kwalunkwe ksur ta’ dawn it-termini minnek, direttament jew indirettament.

Cookies

Bl-użu tal-websajt ta’ Beacon Media Group www.newsbook.com.mt inti tagħti l-kunsens għall-użu tal-cookies skont il-politika ta’ privatezza ta’ Beacon Media Group. Ħafna mill-websajts jużaw cookies biex ikunu jistgħu jiksbu d-dettalji tal-utent għal kull żjara. Il-cookies jintużaw f’xi żoni tas-sit tagħna biex jippermettu l-funzjonalità ta’ din iż-żona u l-faċilità ta’ użu għal dawk in-nies li jżuru. Ikklikkja hawn biex tara l-Politika tagħna dwar il-Cookies.

Links għal Siti Oħra

Is-Servizz tagħna jista’ jkun fih links għal siti jew servizzi ta’ partijiet terzi li mhumiex proprjetà jew ikkontrollati minn Beacon Media Group. Beacon Media Group m’għandu l-ebda kontroll fuq, u ma jassumi l-ebda responsabbiltà għall-kontenut, għall-politiki ta’ privatezza, jew għall-prattiċi ta’ kwalunkwe siti jew servizzi ta’ terzi. Int ukoll tagħraf u taqbel li Beacon Media Group m’għandux ikun responsabbli, direttament jew indirettament, għal kwalunkwe ħsara jew telf ikkawżat jew allegat li huwa kkawżat, minn jew b’rabta mal-użu ta’ jew li tiddependi fuq kwalunkwe kontenut, merkanzija jew servizzi disponibbli fuq jew permezz ta’ kwalunkwe sit elettroniku jew servizzi bħal dawn. Aħna nagħtuk parir biex taqra t-termini u l-kundizzjonijiet u l-politika tal-privatezza ta’ kwalunkwe sit jew servizzi ta’ partijiet terzi li żżur.

Protezzjoni tad-Data

Aħna se nħarsu l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-protezzjoni tad-data b’rabta ma’ kwalunkwe data personali kondiviża magħna permezz ta’ dan il-ftehim. L-informazzjoni li nigbru bl-użu tiegħek fuq dan is-sit, hija suġġetta għall-Politika ta’ Privatezza tagħna, li hija speċifikament inkorporata b’referenza f’dawn it-Termini ta’ Użu. Għal informazzjoni aktar dettaljata dwar kif nużaw id-data personali jekk jogħġbok aqra l-politika tal-privatezza tagħna fuq https://www.newsbook.com.mt/privatezza/

Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali

Il-Websajt, l-informazzjoni u r-rappreżentazzjonijiet grafiċi kollha jew immaġini fuqha (“Kontenut”), huma proprjetà ta’, jew liċenzjati lil Beacon Media Group. Id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet l-oħra kollha tal-proprjetà intellettwali fil-Kontenut huma esklussivament il-proprjetà ta’ Beacon Media Group.

Tista’ tara l-Websajt fuq il-kompjuter tiegħek u tipprintja l-kontenut tagħha għall-użu personali biss u mhux kummerċjali. Biex jiġu evitati d-dubji, kull ħaġa stampata tifforma parti mill-Kontenut.

Mingħajr il-kunsens bil-miktub tagħna, ma tistax tuża, tittrasferixxi, tikkopja jew tirriproduċi kwalunkwe parti tal-Kontenut, tal-Websajt jew tal-kodiċi HTML, kollha jew parti minnhom, fi kwalunkwe forma jew bi kwalunkwe mezz, elettroniku, mekkanarju jew mod ieħor li jinkludi riproduzzjoni elettronika.

Terminazzjoni

Jekk għal kwalunkwe raġuni tikser it-Termini, aħna nistgħu nwaqqfu jew nissospendu l-aċċess għas-Servizz tagħna immedjatament, mingħajr avviż minn qabel. Id-dispożizzjonijiet kollha tat-Termini li minn natura tagħhom għandhom iħallu iktar effett mit-terminazzjoni, għandhom jibqgħu relevanti, mingħajr limitazzjoni, proviżjonijiet tas-sid, garanzija, u limitazzjonijiet ta’ responsabbiltà.

Liġi Governattiva

Dawn it-termini u kundizzjonijiet għandhom ikunu rregolati mil-liġijiet ta’ Malta. Billi taċċessa s-sit, inti aċċettajt il-liġi Maltija bħala l-liġi li tirregola l-użu tas-sit. Il-Qrati ta’  Malta għandu jkollhom ġuriżdizzjoni esklussiva fuq it-talbiet jew it-tilwimiet kollha li joħorġu minn, jew b’rabta mas-sit u dawn it-termini u kundizzjonijiet. In-nuqqas tagħna fl-infurzar ta’ kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini ma titqiesx bħala eżenzjoni minn dawk id-drittijiet. Jekk xi proviżjoni ta’ dawn it-Termini tinżamm bħala invalida jew ma tistax tiġi infurzata minn qorti, il-proviżjonijiet li jifdal taħt dawn it-Termini jibqgħu fis-seħħ. Dawn it-Termini jikkostitwixxu l-ftehim kollu bejnietna dwar is-Servizz tagħna, u jissostitwixxu kwalunkwe ftehim minn qabel li jista’ jkollna bejnietna dwar is-Servizz.

Riżerva ta’ Drittijiet

Aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu kwalunkwe informazzjoni jew materjal fuq il-Websajt mingħajr twissija, u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt li ġie akkumulat, jew li nagħmlu disponibbli informazzjoni jew materjal meta jkun meħtieġ biex nagħmlu hekk bil-liġi jew meta nkunu mitluba nagħmlu dan minn korpi regolatorji jew infurzar tal-liġi organizzattiva.

Aħna nirriżervaw id-dritt fi kwalunkwe ħin u fid-diskrezzjoni unika tagħna li nitolbu li jitneħħew il-links kollha jew kwalunkwe rabta partikolari għall-Websajt tagħna. Inti taqbel li tneħħi minnufih il-links kollha għall-websajt tagħna fuq talba bħal din.

Aħna nirriżervaw id-dritt, fid-diskrezzjoni unika tagħna, li nimmodifikaw jew nissostitwixxu dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin. Jekk reviżjoni hija materjali aħna nippruvaw nipprovdu avviż ta’ mill-inqas 30 jum qabel ma jidħlu fis-seħħ xi termini ġodda. Dak li jikkostitwixxi bidla materjali jiġi ddeterminat fid-diskrezzjoni tagħna. Billi tkompli taċċessa jew tuża s-Servizz tagħna wara li dawn ir-reviżjonijiet isiru effettivi, inti taqbel li tkun marbut bit-termini riveduti. Jekk ma taqbilx mat-termini l-ġodda, jekk jogħġbok ieqaf uża s-Servizz.

Filwaqt li aħna nagħmlu ħilitna biex niżguraw li l-informazzjoni f’din il-websajt hija korretta, aħna ma niġġustifikawx il-kompletezza jew l-eżattezza tagħha; lanqas ma nimpenjaw ruħna li niżguraw li l-websajt tibqa ‘disponibbli jew li l-materjal fuq il-websajt jinżamm aġġornat.

Responsabbiltà tal-Kontenut

L-ebda rabta ma tista’ tidher fuq kwalunkwe paġna jew Websajt jew fi kwalunkwe kuntest li jkun fih kontenut jew materjal li jistgħu jiġu interpretati bħala libellużi, oxxeni jew kriminali, jew li tikser, jew titlob favur il-ksur tad-drittijiet jew ksur ieħor ta’ terzi kwalunkwe.

Forza tal-Maġġoranza

Aħna ma nkunux responsabbli bin-nuqqas ta’ xi twettiq, jew dewmien fit-twettiq ta’, kwalunkwe servizz li jkun provdut esklussivament mis-sit u li huwa kkawżat minn avvenimenti barra l-kontroll raġonevoli tagħna (“Avveniment ta ‘Forza Maġġuri”). Avveniment ta’ Forza ta’ Maġġoranza jinkludi kwalunkwe att, avveniment, li ma jiġrix, ommissjoni jew aċċident barra mill-kontroll raġonevoli tagħna.

Ikkuntattjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn it-Termini, jekk jogħġbok ikkuntattjana.