Tag: żwieġ

Emendi se joffru għażliet ikbar ta’ kunjomijiet wara ż-żwieġ

Emendi għall-Kodiċi Ċivili li tressqu għat-tieni qari fil-Parlament mistennija jagħtu firxa akbar fl-għażla tal-kunjom li l-konjuġi jistgħu jagħżlu wara ż-żwieġ.

“F’pajjżna nistgħu nilbsu li rridu u niżżewġu b’libertà u mhux forza”...

Il-Maġistrat Joe Mifsud sostna li f’Malta kulħadd għandu l-libertà li jilbes li jrid. Qal ukoll li individwu għandu dritt jiżżewweġ, bil-għażla tiegħu, lill-persuna li jkun iħobb, u bl-ebda mod m’għandu jkun sfurzat jidħol għal żwieġ irrinġat.

Jiżżewweġ iben Chris Fearne; “kburi”

Il-cameraperson għal dan iż-żwieġ ma kien ħadd ħlief missier l-għarus, jiġifieri Chris Fearne.

“Illum kelli niżżewweġ; minflok qed ngħin lill-pazjenti” – infermiera

Infermiera li propju llum kellha tiżżewweġ, minflok libset l-uniformi u marret għax-xogħol biex tgħin lill-pazjenti fl-isptar.

Fi New York jistgħu jiżżewġu biż-Zoom

Din id-deċiżjoni qajmet diversi reazzjonijiet.

Tibdil fir-reġistrazzjoni tat-twelid, tal-imwiet, u intervisti taż-żwieġ

Fid-dawl tal-imxija ta’ COVID-19, l-Aġenzija Identity Malta qed tħabbar numru ta’ miżuri ġodda oħra mmirati sabiex jiffaċilitaw aktar is-servizz provdut.

Filmat: Il-coronavirus f’Malta ma jwaqqafhomx milli jiżżewġu

Fl-omelija, Fr Anton inkuraġġihom biex ikunu l-blata ta' xulxin, filwaqt li rrimarka li huma eżempju ta' kuraġġ, li anke f'mumenti bħal dawn ma naqtgħux qalbna.

Titlaq lil żewġha wara 12-il ġurnata

“Iżda issa qed nitolbu lil kulħadd biex issa li ma għadniex flimkien jagħtuna ċans biex naħsbu x’irridu mill-ħajja,” qalet l-attriċi. “Il-ħajja hija vjaġġ u l-imħabba hija proċess. Grazzi talli se tirrispettaw il-privatezza tagħna.”