Tag: Zviluppaturi

“Jekk iwaqqa’ d-djar u ma jiġrilu xejn, jerġa’ jwaqqa’ oħrajn” –...

Il-Ministru jilmenta dwar nuqqas ta' infurzar tal-liġijiet

Moviment Graffitti bi protesta kontra t-traskuraġni fis-settur tal-kostruzzjoni

Wara li mietet Miriam Pace meta ġġarrfet darha fil-Ħamrun

Miriam inqatlet minn sistema fejn il-politiċi jwaħħlu f’xulxin u jieħdu l-flus...

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li Miriam Pace nqatlet minn sistema li falliet. Huwa qal li llum il-poplu jinsab imnikket u rrabjat għax iħossu żgħir u insinifikanti lejn min għandu l-poter. Meta kien qed jitkellem fil-Parlament, Delia qal li l-liġijiet iddgħajfu bl-iskuża tat-tkattir tal-ekonomija u nħolqot sistema fejn il-kelb iwaħħal f’denbu.

Filmat: “Bżonn naqtgħu l-ego ta’ kulħadd, tiegħi l-ewwel wieħed”

Il-President tal-MDA jisħaq dwar il-bżonn ta' kompromessi dwar l-ambjent.

“In-nies imbeżżgħa milli jista’ jiġri” – Kummissjoni Ambjent

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qalet li n-nies jinsabu mbeżżgħa milli jista' jiġri fir-rigward tal-kostruzzjoni, u li jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet siewja. Qalet li tittama li...

Filmati: “8 ġimgħat ilu waqgħet il-binja; għadna ma nafu xejn” –...

Caroline Micallef, residenta ta' waħda mill-binjiet li ġġarrfet fi Gwardamanġa, viżibbilment emozzjonata, qalet kif issa ilha tmien ġimgħat li ġġarrfet il-binja tagħhom, iżda huma...

Il-Kamra tal-Periti ssejjaħ Laqgħa Straordinarja biex tiddiskuti l-industrija tal-kostruzzjoni

Il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti sejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja nhar il-Ġimgħa li ġej sabiex jiddiskuti l-qagħda tal-industrija tal-kostruzzjoni, u sabiex jaġġorna lill-membri tiegħu fuq l-iżviluppi li...

Protesta “kontra l-ħakma tal-iżviluppaturi”

L-attivisti ta’ Moviment Graffitti ħabbru li fid-dawl tal-inċidenti li seħħew riċentement fejn numru ta’ djar ċedew minħabba xogħlijiet ta’ kostruzzjoni, se tkun qed issir...

Malti ta’ 14-il sena b’messaġġ għall-iżviluppaturi

Iż-żagħżugħ ta’ 14-il sena, Bradley Cachia uża l-poeżija biex  juri d-diżapprovazzjoni tiegħu lejn ir-riżultat li qed iġib miegħu l-iżvilupp f’Malta.L-għan ta’ Cachia huwa li...

L-intervista tal-ġimgħa ma’ Sandro Chetcuti, President Assoċjazzjoni Żviluppaturi Maltin

SEGWI L-FILMAT: L-intervista tal-ġimgħa fuq Newsbook dil-ġimgħa tlaqqagħna ma’ Sandro Chetcuti.