Tag: Xorb

X’tagħmel jekk tixrob iżżejjed?

Il-limitu għall-adulti hu 14-il unit ta’ alkoħol fil-ġimgħa (mhux aktar minn tliet units f’ġurnata u tal-inqas jumejn fil-ġimgħa mingħajr alkoħol).

Il-Pulizija tħarrek aktar minn 200 persuna f’Jannar

Il-Pulizija tad-Distrett ħarrku aktar minn 200 persuna bejn l-1 ta’ Jannar u l-lejl li għadda, fosthom minħabba tipjip, xorb, mużika b’volum għoli, u ksur tal-liġi tat-triq.

“Rabta każwali biss bejn il-kanċer u l-kimiċi fl-ilma” – WSC

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bi kjarifika fuq l-ilma f'Malta

Jinħeles mill-arrest iż-żagħżugħ li ħebb għal spettur

Jingħata libertà proviżorja

Inqabad isuq xurban u bla elmu; 6 xhur bla liċenzja

Turist ta’ 23 sena ġie pprojbit milli jsuq għal sitt xhur wara li ammetta li saq quad-bike f’Paceville meta kien xurban. Il-każ seħħ it-Tlieta...

Arrestat għax ipprova jidħol f’karozza oħra meta kien fis-sakra

Raġel xurban ipprova jitla' f'karozza li ma kinitx tiegħu u spiċċa f'ċella, wara li argumenta mal-uffiċjali tal-pulizija u rreżista l-arrest.Dan ġara nhar il-Ħadd waranofsinhar...

Tmur għajnha biha hi u tpejjep; tallega li ħarqulha darha

Mara nħelset mill-arrest wara li ġiet akkużata li għamlet rapport falz lill-Pulizija meta allegat li xi ħadd ipprova jaħraq darha. Fil-Qorti nstema' kif in-nar...

Filmat: Jekk se tixrob, aqbad taxi – Il-Pulizija

Il-Pulizija ħarġu filmat ta' żmien il-Milied biex iqajmu kuxjenza fuq l-importanza li wieħed jixrob l-alkoħol b'mod responsabbli fi żmien il-festi, jew biex jekk jixrob,...

Jisraq 3 karozzi u jsuq xurban; jinżamm arrestat

Raġel li hu akkużat li seraq 3 karozzi f'ġimagħtejn, u ħabat b'waħda minnhom, qed jinżamm arrestat minkejja li wieġeb mhux ħati fis-seduta tal-Qorti llum.Ir-raġel...