Tag: Wirt tal-fidi

Imfakkra l-missjunarji fiċ-Ċina

Aktar minn 500 nisrani flimkien ma għadd ta' qassisin u sorijiet