Tag: Vjolenza Domestika

Tibda konsultazzjoni fl-istandards tad-djar għall-vittmi ta’ vjolenza domestika

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon ħabbar sett ta’ standards biex jiġu applikati fi djar residenzjali li jilqgħu fihom nisa vittmi ta’ vjolenza domestika.

Vjolenza domestika: Kordinament ikbar bejn il-Pulizija u l-Appoġġ

Fl-ewwel erba’ xhur ta’ 2020 saru diversi inċentivi biex tiġi indirizzata l-vjolenza domestika fil-Gżejjer Maltin fosthom tisħiħ fil-kordinament bejn il-pulizija u l-Aġenzija Appoġġ.

3 xelters li jilqgħu rġiel vittmi ta’ vjolenza domestika

Irġiel vittmi ta' vjolenza domestika f'Malta jistgħu jaċċessaw shelters li jilqgħu fihom persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Bħalissa fil-Gżejjer Maltin hawn tliet shelters li jilqgħu lil dawn l-irġiel.

Iffirmat ftehim li se jwassal għal korsijiet dwar il-vjolenza domestika fl-MCAST

Il-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-MCAST iffirmaw ftehim li se jwassal biex isiru korsijiet relatati mas-suġġett ta’ vjolenza domestika u vjolenza abbażi tal-ġeneru.

Aktar minn 680 każ ġdid ta’ vjolenza domestika identifikat f’sena

Matul l-2019, il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali rat 683 każ ġdid ta’ vjolenza domestika minn total ta’ 1,324 każ li ħadmet fuqu.

Il-maħfra ma tfissirx li n-nisa jittolleraw il-vjolenza domestika – l-Isqof Grech

Mons. Grech qal dan fl-omelija tiegħu lbieraħ fil-festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat, Għawdex.

Filmat: Il-vjolenza domestika tgħolli rasha waqt il-pandemija – Audrey Friggieri

Audrey Friggieri, il-Kummissarju għal Vjolenza Abbażi ta' Ġeneru u Vjolenza Domestika, titkellem ma' Jesmond Saliba waqt Newsbook Hour fuq 103 Malta's Heart.

“Jekk għaddej minn vjolenza domestika fittex l-għajnuna” – Miriam Vella

Mart il-President ta’ Malta, Miriam Vella appellat biex kull min għaddej minn xi tip ta’ vjolenza domestika jfittex l-għajnuna. Qalet li tinsab konxja tat-tbatijiet li jiffaċċjaw il-vittmi tal-vjolenza domestika, tant li matul is-snin b’mod regolari l-Malta Community Chest Fund Foundation għenet nisa li rrikorrew għall-għajnuna soċjali u medika.

Akkużat li attakka lis-sieħba tiegħu f’darhom; jinħeles mill-arrest

Raġel li ġie arrestat wara li attakka lis-sieħba tiegħu fid-dar tagħhom ingħata l-ħelsien mill-arrest.

Missier akkużat li hedded lill-mara u lit-tfal

Raġel qed jiġi akkużat fil-Qorti li hedded lill-mara u lit-tfal tiegħu.