Tag: vincent muscat

Il-Koħħu jerġa’ jitlob il-maħfra presidenzjali: “kien hemm it-tbagħbis”

Hu qal li f’April tal-2018, Muscat iltaqa’ u tkellem mal-Ispettur Keith Arnaud.

Jitolbu għar-revoka tal-maħfra presidenzjali ta’ Melvin Theuma

Il-protest ġudizzjarju temm billi talab għar-revoka tal-maħfra presidenzjali