Tag: Vince Muscat

Jason Azzopardi ilu bil-protezzjoni mis-16 ta’ Ġunju

Peress li huwa l-avukat li jirrappreżenta lill-familja Caruana Galizia fil-qorti

Il-Koħħu jrid li jkomplu jinstemgħu r-rikordings ta’ Melvin Theuma

Il-Qorti se tisma' s-sottomissjonijiet tal-avukati ta' Vince Muscat il-Koħħu nhar it-Tnejn li ġej, peress li hu qed jitlob li l-evidenza, inkluż ir-rikordings ta' Melvin Theuma, tkompli tinstema'.

L-aħwa Degiorgio jridu joħorġu minn Kordin bl-electronic tagging

George u Alfred Degiorgio, żewġt aħwa li qed jiġu akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jridu jinħelsu mill-arrest u jibqgħu jiġu msegwa mill-electronic tagging. Vince Muscat ukoll qed jiġi akkużat bi qtil.

Melvin Theuma b’xhieda xokkanti

Theuma inizjarjament ġie arrestat b'konnessjoni ma' ħasil ta' flus.

Posposta x-xhieda tas-‘sensar’ fl-assassinju

Theuma kien mistenni jixhed quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit.

Assassinju Daphne: Iċ-Ċiniż jingħata traskrizzjoni tal-interrogazzjonijiet

L-Imħallef Toni Abela wissa li d-dokumenti huma aċċessibbli biss għall-partijiet involuti fil-każ

Assassinju Daphne: Rapport tal-FBI jintbagħat lil kumpanija Amerikana

Avukat li qed jidher għall-aħwa George u Alfred Degiorgio, akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kiser il-liġi meta bagħat kopji ta’ rapport...

Assassinju Daphne: Joseph Muscat iwieġeb dwar maħfra presidenzjali

Il-Prim Ministru (PM) Joseph Muscat qal li meta tingħata maħfra presidenzjali f'Malta, ġeneralment tkun tfisser li ħadd ma jeħel xejn. Huwa kien...

L-aħwa Degiorgio jerġgħu ma jingħatawx il-ħelsien mill-arrest

L-aħwa Alfred u George Degiorgio li qed jiġu akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galzia flimkien ma’ Vince Muscat reġgħu ma ngħatawx il-ħelsien mill-arrest mill-Qorti...

Assassinju Daphne: L-akkużati jitpoġġew taħt att ta’ akkuża

It-tliet irġiel li qed jiġu akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia tpoġġew taħt att ta’ akkuża u b’hekk se jkunu qed jgħaddu ġuri.Alfred Degiorgio,...