Tag: unur Papa

4 Għawdxin jingħataw unur li ġej mill-Papa għas-servizz lill-Knisja

Fl-aħħar ġimgħat, il-Mons. Mario Grech, Isqof emeritu għal Għawdex, għadda l-onorifiċenza “Pro Ecclesia et Pontifice” (PEP) lil erba’ membri tal-komunità djoċesana Għawdxija. Dan l-unur jingħata mill-Qdusija Tiegħu l-Papa lil dawk l-Insara li jkunu ddistingwew ruħhom għas-servizz mogħti lill-Knisja f’xi qasam jew ieħor.