Tag: UNHCR

Waqqfu l-kriżi umanitarja abbord l-Etienne – UNCHR u entitajiet oħra

L-Aġenzija tar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Maqgħuda (UNHCR), l-Kamra Internazzjonali tal-Merkanzija (ICS) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni (IOM) qed jitolbu għall-iżbark immedjat tas-27 persuna salvati abbord il-bastiment tal-merkanzija Entienne. Huma qed jappellaw biex titwaqqaf din il-kriżi umanitarja abbord il-bastiment tal-kumpanija Maersk li bħalissa jinsab ankrat ftit ‘il barra mill-ibħra territorjali Maltin.

IOM u l-UNHCR jappellaw biex l-immigranti jitniżżlu l-art

Is-Sibt waranofsinhar wieħed mill-bastimenti Louise Michel irraporta li l-Gwardja tal-Kosta Taljana ħadu 49 persuna salvati li kienu l-aktar vulnerabbli abbord il-bastiment.

Imutu 45 persuna fil-Baħar Mediterran; “bżonn azzjoni immedjata”

Fost dawk li tilfu ħajjithom kien hemm ħamest itfal.

Pressjoni internazzjonali biex Malta ma tħallix in-nies fuq il-vapuri tal-Captain Morgan

Kibret il-pressjoni internazzjonali fuq Malta biex dawk in-nies li qed iżomm fuq il-vapuri tal-Captain Morgan jitħallew jinżlu l-art.

In-nies li jiġu salvati m’għandhomx jintbagħtu lura l-Libja – UNHCR

Il-UNHCR tappella lill-UE għal aktar solidarjetà bejn l-istati membri

“Rabtuhom bil-cable ties u għaddewhom minn Triq ir-Repubblika” – NGOs dwar...

Tliet NGOs ikkundannaw il-mod kif il-pulizija eskortaw lill-grupp ta’ immigranti li kienu ġew arrestati wara protesta li saret fil-barracks ta’ Ħal Safi t-Tnejn li għadda.

Malta investigata wara allegat ksur tal-liġi marittima

Malta qed tiġi investigata mill-aġenzija tar-refuġjati tal-Ġnus Magħquda (UN) wara li allegatament il-ġimgħa li għaddiet talbet lil-Libja biex issalva dgħajsa bl-immigranti f'żona...

Kummissarju ġdid għar-Refuġjati

Dr. Roberta Buhagiar inħatret bħala l-Kummissarju għar-Refuġjati.Hija ilha taħdem fil-qasam tal-migrazzjoni għal dawn l-aħħar tnax-il sena ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali...

Ftehim biex ir-refuġjati jiġu evakwati mil-Libja

Ir-refuġjati li jinsabu maqbuda fi Libja se jiġu evakwati lejn Rwanda. Permezz ta' ftehim ġdid bejn il-Gvern ta' Rwanda, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet...

Aġġornata: Jaslu l-provvisti tal-ikel u l-ilma abbord Eleonore

Provisti tal-ikel u l-ilma, kif ukoll xi ġugarelli għat-tfal abbord il-bastiment Eleonore tal-għaqda Ġermaniża Mission Lifeline waslu wara li ngħata permess li dawn jittieħdu...