Tag: Umilta’

“Jiddispjaċini li ma kellix ċans ngħidlek dan kollu”

L-aktar ħaġa li żgur li nibqa’ niftakar hija kif inti lqajtna b’tifla żgħira f’Ruma...

“M’hemmx umiltà mingħajr umiljazzjoni” – Il-Papa

Waqt l-omelija ta’ Ħadd il-Palm fi Pjazza San Pietru, il-Papa qal li Alla hu paċenzjuż ħafna biex qagħad jisma’ t-tgergir tal-Lhud wara li ħariġhom mill-Eġittu.

Papa Franġisku: “Imitaw l-umiltà u l-ubbidjenza ta’ Kristu”

Waqt l-Angelus ta’ nhar ta’ Ħadd fit-tieqa tal-Palazz Appostoliku, Papa Franġisku llum appella lil dawk preżenti jimitaw l-umiltà u l-ubbidjenza ta’ Kristu. Qal li ladarba jirċievu l-konsolazzjoni ta’ Kristu, huma jkunu msejħa jimitaw lil Kristu u jwasslu dik il-konsolazzjoni lil ħuthom.

Tispikka l-umilta’ tal-Papa Franġisku

Wara l-ikla ta’ ċelebrazzjoni, il-Papa rringrazzja lill-kardinali u qalilhom il-kliem: “Alla jaħfrilkom ta’ li għamiltu”