Tag: Twelid

Filmat: “Magħmudija 10 sekondi wara li twieled” – missier Raphael

Missier irrakkonta kif mat-twelid ta’ ibnu t-tobba qalulhom li wisq probabli ma kienx se jgħix, tant li 10 sekondi wara li twieled għamlulu l-magħmudija.Raphael...

Wasalt biex twelled? Għadu kemm kellek tarbija?

Jekk wasalt biex twelled jew għadu kemm kellek tarbija, il-Grupp Familji Nsara ta’ Wied il-Għajn qed jorganizza Quddiesa u Barka għall-ommijiet u l-missirijiet li...

Jgħidulhom jagħmlu abort; jitwildilhom ‘miraklu’

Matthew qed jitqies bħala tarbija miraklu wara li l-ġenituri tiegħu saru jafu li t-tobba kienu tawhom dijanjosi ħażina waqt it-tqala. Il-ġenituri tiegħu, madanakollu, rrifjutaw...

Il-Gvern nefaq €98,000 għall-IVF fil-privat

Matul l-2014 il-Gvern ħallas għal 28 ċiklu tal-IVF li sar fil-privat. Dan jiġifieri li l-Gvern nefaq €98,000 f'ċikli tal-IVF peress li kull ċiklu tal-IVF fil-privat jiswa lill-Gvern €3,500.

Iċ-Ċiniżi mhumiex lesti għat-tieni tarbija

Iċ-Ċina qed tirriskja li fi ftit snin oħra jkollha popolazzjoni dejjem tixjieħ u b’hekk tiffaċċja problemi ekonomiċi.

Ma kinitx taf li tqila u xahar qabel welldet kienet Malta

Fl-Iskozja, tfajla ta’ 19-il sena ħassitha mdardra u ħasbet li kien effett ta’ xi ħaġa li kielet il-lejl ta’ qabel, iżda bla ma kienet indunat irriżulta li kienet tqila u fi stadju bikri tal-ħlas.

Wara 14-il sena t-tewmija Għawdxija qed tgħix ħajja normali

Qed ikun rappurtat li t-tewmija Għawdxija, li salvat wara li l-ġisem tagħha ġie sseparat minn ma’ t’oħtha, tinsab tajba ħafna u qed tgħix ħajja normali.

“It-tarbija li wellidt ta’ 24 ġimgħa ma kinitx fetu iżda persuna”

Omm fir-Renju Unit ħarġet ritratt tal-mument li twieldet bintha Adelaide, siegħa biss qabel ma mietet minħabba li kienet wisq żgħira biex tgħix.

Jappellaw mid-deċiżjoni tal-UE favur l-abort

L-organizzaturi tal-ikbar petizzjoni fl-istorja Ewropea, li qed jappellaw biex jitneħħa l-fond Ewropew għar-riċerka dwar il-qtil tal-embrijuni, ressqu l-każ tagħhom quddiem il-Qorti Ġenerali tal-UE.

Awdjo: “Bla demm, it-triplets tiegħi ma kienx ikollhom omm”

Mara ta’ 31 sena li għandha triplets tesprimi l-apprezzament tagħha lil kull min jagħti d-demm għax tgħid li mingħajrhom, ma kinitx tgħix wara li welldet lil uliedha.