Tag: trattament mediku

Il-Qorti tordna trattament mediku għal mara li nżammet taħt arrest

Il-Qorti ordnat li mara li nżammet taħt arrest wara li kienet akkużata li aggrediet żewġ persuni b’sikkina, għandha tingħata trattament mediku kemm għas-saħħa fiżika kif ukoll għal dik mentali.