Tag: Transport Malta

TM mhix tinforza sigurtà adekwata fit-trasport pubbliku – Awditur Ġenerali

L-Awditur Ġenerali Charles Deguara qal lil-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-operatur u l-prinċipji ta' prassi tajba huma miktuba b'mod ambigwu u Transport Malta lanqas tinfurzhom.

Filmat: Ċitazzjoni speċjali f’Jum San Valentinu

Ħadu qatgħa meta lemħu karta mal-windscreen...

Dgħajjes f’Kemmuna: L-UE qed tinvestiga

Newsbook.com.mt talab lill-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga dan il-ftehim wara li din il-kontroversja ġabet reazzjoni minn għadd ta’ operaturi oħra tad-dgħajjes f’Kemmuna li uħud minnhom ilhom joperaw dan is-servizz għal dawn l-aħħar għoxrin sena.

Dgħajjes f’Kemmuna: Transport Malta se tipposponi l-ftehim

Transport Malta ħabbret li qed tipposponi l-ftehim li sar mal-kumpanija magħżula biex waħedha topera s-servizz tal-passiġġieri lejn Kemmuna.

Tad-dgħajjes ta’ Kemmuna b’mandat fil-Qorti

L-operaturi tad-dgħajjes ta’ Kemmuna għamlu mandat ta’ inibizzjoni fil-Qorti biex iwaqqfu lill-Gvern milli jagħti konċessjoni lil kumpanija waħda biex toffri t-trasport tal-passiġġieri lejn Kemmuna.

L-ewwel karozza tal-linja tal-elettriku bi prova f’Malta

L-inizjattivi sostenibbli tal-kumpanija jmorru lil hinn mill-karozzi nfushom u MPT għandha programm sħiħ ta’ riċiklaġġ ta’ skart fejn tirriċikla prodotti bħal żjut u likwidi oħra, partijiet minn magni, roti u materjali oħra skont l-għola standards fl-industrija. L-esperjenza internazzjonali ta’ Malta Public Transport tippermettilha li timplimenta soluzzjonijiet ġodda fl-industrija tat-trasport biex tilħaq il-bżonnijiet ta’ Malta.

Ara x’għandek tagħmel biex timporta karozza

Transport Malta għandha tiġi infurmata immedjatament meta l-vettura li tkun importajt tasal Malta. Sid il-karozza jista’ jixtri permess ta’ 30 ġurnata minn...

Mal-1,170 persuna jispiċċaw bla pjanċa tal-karozza

Sa issa, matul l-2019, daħlet 1,174 talba lil Transport Malta sabiex jinħarġu pjanċi ta’ vetturi li nsterqu jew intilfu.

TM b’iktar ksur tal-liġi tal-Protezzjoni tad-Data – espert

Wara li żvela li bil-ftehim riċenti bejn Transport Malta u l-Pulizija x’aktarx inkisret il-liġi, Newsbook.com.mt issa jista’ jiżvela li r-regolatur tat-trasport f’Malta mhux jonora...

Il-Pulizija b’aċċess għall-kameras tat-toroq ta’ Transport Malta

Ġie iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u Transport Malta. Skont stqarrija maħruġa mill-Ministeru għas-Sigurtà Nazzjonali, il-ftehim se jkun qiegħed jifformalizza...