Tag: Traffikar Droga

“Ħa nagħtik 10 issa, ejja għal 30 għada” – Wieħed mill-SMS...

Raġel ta' 35 sena ħati li ttraffika d-droga u jintbagħat 3 snin u nofs ħabs

​577 l-qorti fuq traffikar ta’ drogi f’erba’ snin

Disa’ persuni li kienu jaħdmu f’postijiet ta’ divertiment b’rabta ma’ traffikar ta droga

Jeħel 18-il-xahar ħabs fuq traffikar ta’ droga

Hu kien qed jitraffika l-ecstasy u l-kokaina filwaqt li kellu fil-pusses tiegħu l-ħaxixa, li qal li kienet għal użu personali.

Ħati ta’ ttraffikar tad-droga

Raġel ta' 42 sena minn Ħaż-Żabbar intbagħat sena u nofs ħabs wara li l-Maġistrat sabitu ħati ta’ traffikar ta’ droga.

5 snin oħra priġunerija għar-raġel li qatel pulizija f’Ħal Qormi

Raġel ta’ 34 sena li bħalissa qed jiskonta sentenza ta’ għomor il-ħabs minħabba qtil fl-2001, kellu s-sentenza tiegħu miżjuda b’ħames snin oħra wara li nstab jittraffika d-droga fil-ħabs.

Sqalli jipprova jdaħħal 4kg kannabis f’Malta

Sqalli ta’ 49 sena jinsab akkużat li pprova jdaħħal f’Malta erba’ kilogrammi ta’ kannabis.

Seba’ xhur ħabs għax traffikat id-droga f’Monte Karmeli

Il-każ imur lura għal Lulju tal-2005, meta t-tfajla kienet qed tingħata l-kura għall-vizzju tad-droga fl-Isptar Monte Karmeli stess.

Akkużat bi traffikar tad-droga jgħid li kellu d-drittijiet tiegħu miksura

Raġel li jumejn ilu kien akkużat t-traffikar tad-droga li seħħ fl-2009 stqarr li kien hemm ksur fi drittijiet fundamentali tiegħu.

€6,000 f’kumpens wara li 55 seduta ma wasslu għall-ebda konklużjoni

Raġel ingħata kumpens ta’ €6,000 wara li l-proċeduri fil-każ tiegħu ħadu fit-tul. Hu mifhum li tmien snin ilu, ir-raġel kien akkużat li mporta u ttraffika d-droga eroina.

Tliet persuni arrestati b’rabta ma’ pussess u traffikar tad-droga

Wieħed mill-persuni barranin mistenni li jitressaq il-Qorti fis-siegħat li ġejjin filwaqt li l-persuni l-oħra se jitressqu l-Qorti fi ftit jiem.