Tag: Tony Zahra

L-MHRA għadha tal-fehma li l-ajruport għandu jinfetaħ

L-MHRA ġġib eżempju bil-Greċja

Min ingħata Ġieħ ir-Repubblika?

Ta’ kull sena, f’Jum ir-Repubblika, il-President ta’ Malta jagħti ġieħ pubbliku lil għadd ta’ Maltin li jiddistingwu ruħhom f’oqsma differenti tal-ħajja. Dan jagħmlu b’ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu jew fix-Xirka Ġieħ ir-Repubblika, jew bl-għoti tal-Midalja għall-Qlubija u tal-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika.

Awdjo: “Bżonn li adulti li jaħdmu mat-tfal joffru ambjent sigur”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Lisa Maria qal li jrid jiġi assigurat li meta adult jiġi magħżul biex jaħdem mat-tfal, l-ambjent li joffri lit-tfal ikun wieħed sigur.

Se titwaqqaf Fondazzjoni ‘Lisa Maria’ biex tħares lit-tfal u liż-żgħażagħ

Il-mewt taż-żagħżugħa Lisa Maria Zahra iktar kmieni din is-sena qanqal lil qrabatha u voluntiera oħra jwaqqfu fondazzjoni biex tħares lit-tfal u liż-żgħażagħ.

Filmat: “Kieku llum Lisa qed tistaqsi dwar il-ħajja” – Fr Jesmond...

Mijiet imlew il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta biex jagħtu l-aħħar tislima lil Lisa Maria Zahra, it-tfajla ta' 15-il sena li nstabet taħt l-irdum ta’ Ħad-Dingli f’Jum San Ġużepp.

“Rekord ta’ turisti f’Malta fis-sajf li ġej” – Tony Zahra, MHRA

L-MHRA qed tistenna li se jżuruna numru rekord ta' turisti.

Il-gvern jikkommetti ruħu biex it-turiżmu jimxi mingħajr skossi

Il-Ministru Karmenu Vella qal li l-gvern se jkun qed jisma’ s-suġġerimenti mingħand dawk li jaħdmu f’dan il-qasam biex it-turiżmu jkompli jikber u jitjieb.