Tag: tongue twisters

Vox Pop: Studenti universitarji jgħawġu lsienhom

Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba. Il-pespus pespes tpespisa lill-pespusa.Kull lingwa, bħal kull bniedem, għandha l-fattizzi tagħha. Fost dawn il-fattizzi nsibu l-qwiel,...