Tag: The hand-Book

Filmat: Ninkwieta anki fuq dak li m’għandix kontroll fuqu?

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa - Lq 21, 34-36

Filmat: “Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix”

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa - Lq 21, 29-33

Filmat: “Il-fidwa tagħkom hi fil-qrib”

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa - Lq 21, 20-28

Filmat: In-nisrani maħluq biex dejjem jaqla’ ġo fih?

Matul din il-ġimgħa waqt Hand-Book fuq 103 Malta’s Heart il-mistednin ta’ George Cassar huma Fr Josef Mifsud u l-kantanta Dorothy Bezzina.

Filmat: Araw li ma titqarrqux!

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa - Lq 21, 5-11

Filmat: Lanqas inlaħħaq ma’ tiegħi aħseb u ara…

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa - Lq 21, 1-4

Filmat: Meta rajniek barrani u lqajniek?

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew Mt 25, 31-46

Filmat: Min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri…

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Mt 12: 46-50

Filmat: Meta Ġesù qabżitlu!

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Lq 19, 45-48

Filmat: Attent għall-grazzji ta’ madwarek?

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Lq 19, 41-44