Tag: Terzjarja

7% inqas studenti li komplew wara s-sekondarja fl-2016 – NSO

Fis-sena akkademika 2016 – 2017 kien hemm nuqqas ta’ 7% fl-istudenti li applikaw biex ikomplu l-edukazzjoni post-sekondarja, filwaqt li kien hemm żieda ta’ 4.8%...