Tag: Televizjoni

Kemm hu possibbli li aħna l-insara nxandru l-kelma t’Alla?

Fl-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Kelma li jixxandar fil-11.30am fuq l-istazzjon One, Antonella Galea Loffreda, se titkellem ma’ Nikol Baldacchino u ma’ Joseph Pellicano, dwar l-Evanġelju tat-12-il Ħadd ta’ Matul is-Sena. Kemm hu possibbli li aħna l-insara nxandru l-kelma t’Alla u l-kliem ta’ Ġesù lill-oħrajn?

Filmat: “Int l-eroj tiegħi” – Ryan lil missieru Tony

Fil-messaġġ tiegħu Ryan stqarr li missieru kien l-ikbar influwenza fil-ħajja tiegħu.

Filmat: “Josie tant kien ġentlom u bniedem twajjeb” – Maryrose Mallia

aryrose Mallia tfakkar il-memorja tal-mibki Josie Coppini u semmi esperjenzi profondi ħafna li kellha meta ħadmet ma' Josie. Huma filfatt ħadmu fuq is-sensiela Ir-Ronnie, li kienet l-aħħar xogħol televiżiv ta' dan l-attur.

Mil-lum terġa’ tibda Elisa di Rivombrosa

Produzzjoni tal-2003 imneħħha minn rumanz li nkiteb fl-1740.

Is-seba’ u t-tmien Beatitudni

Fl-edizzjoni tal-lum tal-programm JienInt, li jixxandar fl-4.30pm fuq Net, Francesa Polidano se titkellem ma’ Elisa Saliba u Sr Rachel Frendo OSA, dwar is-seba’ u t-tmien Beatitudni, jiġifieri “Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu wlied Alla”, u “Ħenjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet.”

Fażi oħra tal-ħajja tal-bniedem

L-Istoriku tal-Arti Hilary Spiteri se jitkellem dwar kwadru interessanti ta’ Antoine de Favray waqt li Fr Rene Camilleri se jagħtina l-aħħar kumment dwar dak li jgħallem il-Papa Franġisku dwar l-anzjani.

“Jien hu l-ħobż il-ħaj”

Kemm hu kliem sabiħ, u kemm hu aktar importanti li verament nemmnu f’dan il-kliem ta’ Ġesù.

Filmat: Il-Maltin iżommu d-dar nadifa?

Wayne Aquilina u Agnes Pandolfino se jżewwqu l-programm b’ħafna daħk u umoriżmu ukoll.

“Henjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu wlied Alla”

Dawn iż-żewġ Beatitudnijiet prattikament jiġbru fihom l-Evanġelju għaliex jekk wieħed verament jgħixhom ikun qed ikun jgħix dak li dejjem għallem Ġesù, jiġifieri li biex wieħed ikun kuntent hu u jagħmel lil ħaddieħor kuntent. Kif tagħmel f’kull programm, Francesca Polidano titkellem mal-mistiedna mil-lat personali biex inkunu nafu xi ħaġa oħra dwarhom.

Meta lil Sharon Stone laqtitha sajjetta

Proprju lbieraħ, waqt li kienet qed tagħmel podcast mal-attur Brett Goldstein, hi żvelat li ftit tas-snin ilu, meta kienet qegħda tgħaddi l-ħwejjeġ, kienet intlaqtgħet minn sajjetta.