Tag: Tancred Tabone

Aġġornata(6): ​Il-proklama fil-każ tat-tixħim għax-xiri taż-żejt kienet meħtieġa – Il-Pulizija

Il-proklama mogħtija ta’ maħfra Presidenzjali għal min jixhed fil-każ tal-allegat tixħim għax-xiri taż-żejt “kienet meħtieġa”.

PAC: L-avukat ta’ Frank Sammut se jikkontesta r-ruling tal-Ispeaker

Frank Sammut, li kien konsulent tal-eks ċermen tal-Enemalta Tancred Tabone llejla kellu jixhed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi b'rabta mal-allegat abbuż fix-xiri taż-żejt.

Xiri taż-żejt: Farrugia jgħid li kien mhedded minn Tony Debono

Kompliet il-kumpilazzjoni tal-eks Chairman tal-Enemalta Tancred Tabone dwar allegat tixħim f'xiri taż-żejt.

Farrugia jsostni li kien irrikattat biex iħallas kummissjonijiet għaż-żejt

George Farrugia qal li hu mhux mostru kif spiċċa impinġi mill-midja.

Ray Ferris: Is-seba’ persuna mressqa l-qorti b’rabta mal-każ taż-żejt

Ferris, li fi ħdan il-korporazzjoni kien jokkupa l-kariga ta’ Kap tal-Proġetti wieġeb li mhux ħati ta’ korruzzjoni u bi trading influence.

Aġġornata: Tancred Tabone u Frank Sammut se jibqgħu ħielsa mill-arrest

Dan wara li l-Avukat Ġenerali talab revoka tal-libertà proviżorja li ngħatatilhom

Aġġornata: L-Avukat Ġenerali ser jappella mill-libertà proviżorja ta’ Tancred Tabone u...

Tancred Tabone u Frank Sammut ingħataw il-libertà fuq garanzija personali ta’ €15,000.

Il-Prim Ministru ddiżappuntat bil-kbir b’Tancred Tabone

Il-Prim Ministru qal li qatt mhu se jaċċetta “li persuni, maħtura biex iħarsu l-interessi nazzjonali fuq enti pubbliċi, jitradixxu l-fiduċja murija fihom”.

Libertà proviżorja għal Tancred Tabone u Frank Sammut

Tabone u Sammut huma akkużati b’tixħim fuq xiri ta’ żejt. Huma ngħataw il-liberta proviżorja b’garanzija personali ta’ €15,000

Aġġornata: Il-Ministru Austin Gatt jissuspetta li l-imejls dwaru huma ‘frame-up’

Preżenta l-imejls li ġew ippublikati fil-Malta Today u t-Times of Malta, u qal li fl-imejls infushom hemm inkosistenzi fil-kitba, l-indirizz u d-data