Tag: Storbju

Filmat: L-ewwel xeni mill-film Storbju

Spirat mir-rewwixti ta’ Ġunju fl-1919, il-film huwa taħt id-direzzjoni ta’ Davide Ferrario.

Filmati: Storbju ta’ kull tip fit-toroq tal-Birgu

Din is-sena, Il-Begigga se ssir b’ mod differenti, iżda minbarra li se jsir l-istorbju tas-soltu, se jinxteghlu wkoll, il-gallariji u l-faċċati. Kollox jibda llejla fid-9pm.

L-ewwel produzzjoni lokali bil-parteċipazzjoni ta’ 2 leġġendi ta’ Hollywood

Opportunità biex tieħdu sehem f'film mal-atturi Harvey Keitel u Malcolm McDowell.

“Qed naħdmu biex ma jerġax ikun hemm storbju” – MATSEC

Il-MATSEC spjegat li d-Dipartiment tal-Eżamijiet li huwa responsabbli mill-postijiet li jintużaw għall-eżamijiet qiegħed f’taħdidiet mal-awtoritajiet sabiex ma jerġax ikun hemm storbju waqt li jkunu...

Filmat: Storbju eċċessiv jista’ jwassal għal dipressjoni

Fil-programme Ta' Kulħadd iktar kmieni llum, Christine Delicata kellmet ma' John Fenech tan-Noise Abatement Society.Tista' ssegwi l-intervista sħiħa hawnhekk.

Il-Fgurin għadhom ma ddeċidewx iridux il-LIDL

Is-Sindku tal-Fgura Pierre Dalli qal lil Newsbook.com.mt li l-Kunsill għadu ma ħax pożizzjoni fuq l-iżvilupp ta’ stabbiliment tal-LIDL fuq is-sit li bħalissa hemm scrap yard,...

Isejħu lill-Pulizija għax il-ġar jibda jwerżaq…U xi jsibu?

Fin-Norveġja, residenti fi blokk ta’ appartamenti, ċemplu lill-pulizija wara li semgħu għajjat kbir ġej minn wieħed mill-appartamenti.

Filmat: Duħħan iswed u storbju minn ġeneratur qalb ir-residenti

Il-ġeneratur tpoġġa hemm biex tkun tista’ tinxtegħel il-ħofra li fiha qed isir xogħol b’rabta mal-interconnector.

Iktar infurzar biex jitrażżan l-istorbju fit-toroq

Kunsilli Lokali qed jaħdmu biex jiżdied l-għarfien u fil-lokalitajiet jonqsu l-ħsejjes.

L-irqad jiġi qabel l-istorbju tat-Tazza tad-Dinja

Persuni li tkellmu ma’ Newsbook.com.mt qalu li ġieli jsiru t-3 ta’ filgħodu qabel ma jkunu jistgħu imorru jorqdu.