Tag: Stocks

Stocks ewropej jilħqu l-aħjar livelli fl-aħħar xahar

Stocks ewropej komplew jissaħħu tant li matul il-ġurnata tal-Ġimgħa waslu viċin l-għola valur fl-aħħar xahar. Dan it-tisħieħ qed ikun attribwit b’mod partikolari għal qabża...

Talba qawwija għall-ħruġ tal-istocks tal-Gvern

Sad-dati tal-għeluq għall-istocks tal-Gvern, it-Teżor kien irċieva 5,256 applikazzjoni