Tag: Stipendju

Għaliex għadek ma rċevejtx l-istipendju?

Jekk issottomettejt id-dokumenti tal-applikazzjoni għall-istipendju bejn pagament ta’ stipendju u ieħor, se jkollok tistenna sal-istipendju ta’ wara.

Studenti fil-bżonn għadhom bla stipendju; “min irċevieh u min le” –...

Student li tkellem ma’ Newsbook.com.mt spjega kif għad hemm bosta studenti li applikaw għall-istipendju supplimentari li għadhom sa issa qatt ma rċevewh. L-istipendju supplimentari...

Jonqos l-għadd ta’ studenti li rrepetew is-sena u ħadu l-istipendju

Fl-aħħar snin, skont statistika li ħarġet fil-Parlament jidher li l-ammont ta’ studenti li qed jirrepetu s-sena fil-kors tagħhom u qed jieħdu stipendju qed jonqos.F’tabella...

Studenti jirċievu l-istipendju mingħajr dokumentazzjoni – NAO

Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali sab li disa’ minn fost l-24 studenti li ntużaw bħala kampjun għall-awditjar, kienu qed jirċievu l-istipendju mill-Gvern waqt li kienu qed...

​L-istipendju lil studenti li rrepetew fisser €548,000

L-istipendju mogħti lil studenti li rrepetew sena fil-kors tagħhom fissru spiża ta’ €548,210.64 matul l-2014.

Awdjo: Hemm bżonn monitoraġġ tal-flus tal-istudenti – KSU

Il-Gvern għandu japplika sistema ta' monitoraġġ fejn jidħlu l-flus tal-istudenti.

Baġit 2014: Żieda fl-istipendji tal-istudenti u proġett-pilota għat-tablets fl-iskejjel

L-istipendji tal-istudenti universitarji se jiżdiedu pro-rata skont il-COLA. Jitnieda wkoll proġett pilota dwar it-tablets fl-iskejjel.