Tag: Steve Zammit Lupi.

Wied Qirda: L-ERA tgħid li qed tgħasses ix-xogħlijiet

Iridu jkunu jafu min hu responsabbli għall-azzjonijiet "barbariċi"

Jisraq ir-rota ta’ kunsillier; se jiġi deportat

Raġel li ammetta li seraq ir-rota ta’ kunsillier ta’ Ħaż-Żebbuġ spiċċa ngħata sentenza sospiża u se jiġi deportat wara li nstab li l-visa tiegħu...

Follow Up: L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali

Fl-ewwel parti ta’ Follow Up illum 30 ta' Mejju 2019, Paul Cachia se jiddiskuti jekk hemmx differenza bejn il-pilloli branded u dawk ġeneriċi mal-President...