Tag: Sorijiet

Sorijiet jisilfu binja lill-Papa biex jinżammu fiha r-refuġjati

L-Uffiċċju tal-Karitajiet tal-Papa fil-Vatikan irċieva binja f’Ruma minn kongregazzjoni reliġjuża tan-nisa biex tintuża bħala xelter b’xejn għall-immigranti u r-refuġjati li jaslu fl-Italja. Dan skont kif irrappurtat mill-ġurnal tal-Vatikan.

Filmat: Is-sorijiet Agostinjani jiċċelebraw il-193 sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni

Is-sorijiet ta' Santa Monika jiċċelebraw l-anniversarju

Soru min-Nadur tingħaqad mal-Kongregazzjoni mwaqqfa minn Madre Tereża

Soru mill-parroċċa tan-Nadur se tingħaqad mal-Kongregazzjoni mwaqqfa minn Madre Tereża.

Filmat: Sorijiet fi kwarantina: x’qed jagħmlu fil-kunvent?

Ħafna ħaduha b’barka biex setgħu jlaħħqu ma’ xogħol li kellhom u li kien waqa' lura.

“Intom ta’ eżempju għall-ħajja spiritwali” – L-Isqof Grech lis-sorijiet

L-Isqof Mario Grech awgura lis-sorijiet Agostinjani ta' Santa Monika talli għalqu 125 sena jwettqu x-xogħol siewi tagħhom f'Malta, u faħħarhom talli jagħtu eżempju lill-Maltin...

Ritratti: Is-sorijiet idoqqu u jkantaw biex jiċċelebraw il-125 sena anniversarju

Is-sorijiet ta' Santa Monika ċċelebraw l-anniversarju tal-komunità tagħhom ta' 125 sena f'Malta nhar l-Erbgħa li għadda billi għamlu pellegrinaġġ sas-Santwarju ta' Ta' Pinu f'Għawdex....

Filmat: X’jagħmlu bil-wafer fil-Milied il-Maltin fil-Polonja?

Soru Maltija li tagħmel parti minn kongregazzjoni Spanjola magħrufa bħala l-Karmelitani Missjunarji Tereżjani rrakkuntat kif isiru ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ lejliet il-Milied fil-Polonja.Sr Maria Luisa Grech...

Mhux ħati li abbuża tifla l-baħar

Raġel akkużat b’abbuż sesswali fuq tifla ta' 8 snin sena ilu waqt li kienu qegħdin il-baħar ma’ familjari tar-raġel u ma’ xi sorijiet waqt...

Suor Cristina tħabbar kunċert f’Malta

Aqra d-dettalji dwar il-kunċert li Suor Cristina se tagħti fl-20 ta' Diċembru f’Malta.

Sena għall-ħajja kkonsagrata mill-ewwel Ħadd tal-Avvent

Il-Knisja se tkun qed tniedi s-sena għall-ħajja kkonsagrata fl-ewwel Ħadd tal-Avvent b'quddiesa fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan.