Tag: Solidarjeta

Jinħarġu direttivi ġodda dwar il-festi

Direttivi mill-Arċidjoċesi ta’ Malta dwar il-festi matul dan is-sajf. Il-festi ta’ Ġunju ser isiru f'ġurnata alternattiva.

Il-Ministru Falzon ifaħħar l-inizjattiva ‘Adopt a Grandparent’

Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Dr Michael Falzon faħħar l-inizjattiva ta’ Missio u Newsbook.com.mt ‘Adopt a Grandpartent’

20 entità tal-Knisja jsejħu għal solidarjetà mal-aktar vulnerabbli

L-entitajiet spjegaw li f’dan iż‑żmien ta’ kriżi, imqabbel minn ħafna ma’ żmien ta’ gwerra, żmien fejn il‑pajjiż qed iwaqqaf kull tip ta’ operat sabiex jipprepara għall‑ġranet li ġejjijn, qed isejħu lill‑awtoritajiet sabiex jieħdu aktar miżuri konkreti ħalli jassiguraw li dawk in‑nies li qed jgħixu fil‑faqar ma jispiċċawx mingħajr il‑ħtiġijiet bażiċi għal ħajja dinjituża.

Minn BNF Bank, b’solidarjetà

Bħala turija ta' solidarjetà mal-klijenti tiegħu kollha, kemm personali kif ukoll dawk tal-kummerċ, li ġew affettwati mit-tifqigħa tal-COVID-19, BNF Bank qed jibat messaġġ ta' sapport u jwiegħed li ser jkun qed jagħmel l-almu tiegħu kollu biex ikun qrib tal-klijenti tiegħu f'dawn iż-żminijiet ta' sfida.

Il-Vatikan jappella għal solidarjetà ma’ persuni b’mard rari

L-aħħar jum ta’ Frar, madwar id-dinja jkun osservat Jum il-Mard Rari. Hu stmat li fid-dinja hawn aktar minn 300 miljun persuni li qed isofru...

L-Italja tippremja lil Suor Ganbriella Bottani għall-ġlieda tagħha kontra t-traffikar uman

Dr Gabriella Bottani rebħet ukoll il-Premju Eroj tal-Glieda kontra t=Traffikar Uman

Żgħażagħ Maltin jesperjenzaw is-solidarjetà fil-prattika fis-Slovakkja

Grupp ta’ ħames żgħażagħ membri tal-Azzjoni Kattolika Maltija għadhom kif irritornaw minn ġimgħa fis-Slovakkja wara li ħadu sehem fi programm finanzjat mill-Programm Erasmus tal-Unjoni...

Filmat: ‘Malta għandha tmexxi l-politika tal-immigrazzjoni fil-PE’ – Mina Tolu

Il-kandidat għall-Parlament Ewropew f'isem l-Alternattiva Demokratika - The Green Party, Mina Tolu qalu li Malta għandha tmexxi l-politika tal-immigrazzjoni fi ħdan il-Parlament Ewropew fil-leġislatura...

Ritratti: Pajjiż jissaħħaħ jekk iħaddan l-integrità, il-ġustizzja u s-solidarjetà – L-Arċisqof...

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li r-reputazzjoni tal-pajjiż tissaħħaħ u tikber kemm-il darba jitħaddnu il-valuri tal-integrità, tal-ġustizzja u tas-solidarjetà. Huwa qal dan waqt l-omelija fil-quddiesa...

Fondi t’għajnuna lill-pajjiżi fil-fruntiera Ewropea

Il-kumitat tal-libertajiet ċivili approva rapport li jirregola l-użu ta' aktar minn €10 biljun biex l-Unjoni Ewropea tgħin fl-immigrazzjoni irregolari, fosthom lill-pajjiżi li qedin fil-fruntiera.Il-fond...