Tag: Smart Meters

Kwart tal-ismart meters għad irid jiġu mqabbda

Kważi l-meters kollha tal-elettriku huma smart meters, iżda tlieta minn kull erbgħa biss qed jaqraw il-konsum tad-dawl b’mod awtomatiku.

Jammetti li bagħbas l-ismart meters

Tekniku li kien jaħdem l-Enemalta weħel sentejn u nofs priġunerija u multa ta’ €10,000 b’rabta mal-każ ta’ smart metres li kienu mbagħabsa.

14 mixlija li serqu l-elettriku bl-ismart meters imbagħbsa

13 qalu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom filwaqt li wieħed ammetta u ngħata s-sentenza ta’ sentejn priġunerija sospiżi għal sentejn.

Xahar ċans għal meter tad-dawl, inkella jiffaċċjaw konsegwenzi

Is-sidien tal-boathouses fl-Armier u fil-Bajja ta’ San Tumas f’Marsaskala għandhom xahar ċans biex japplikaw għal meters tad-dawl, inkella jiffaċċjaw konsegwenzi.

Kienu qed iħallsu bejn €1,200 sa €6,800 għal smart meters imbagħbsa

Seba’ persuni li ngħataw l-amnestija mill-Gvern milli jipproċedi kontrihom bil-Qorti, qalu li identifikaw lil Cilia La Corte bħala l-persuna li kien jirrangalhom ma’ persuni oħra biex ikollhom smart meter imbagħbas.

Kundanna mill-Kummissjoni Ambjent għal smart meters fil-kmamar illegali tal-Armier

Kliem iebes mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjentali tal-Knisja f'Malta li sostniet li hi mħassba serjament għall-fatt li l-Enemalta se tinstalla smart meters fil-kmamar illegali fl-Armier u b'hekk tipprovdi servizz li jista' jrendihom legali.

​9 minn kull 10 residenzi bl-ismart meters il-ġodda

L-Enemalta qed tħeġġeġ lill-konsumaturi li għad baqagħlhom xi meter tad-dawl antik sabiex jaqilbu għall-ismart meters il-ġodda.

Tbagħbis ta’ Smart Meters f’67 lokalità f’Malta u f’Għawdex

F’67 lokalità ta’ Malta u Għawdex kien hemm tbagħbis ta’ Smart Meters li ġie rrappurtat lill-awtoritajiet.

Serq tal-elettriku: Fil-ġimgħat li ġejjin se jitressqu dawk li ma tkellmux

Il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi, fil-Parlament illejla, qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm prosekuzzjoni ta’ min seraq dawl bit-tbagħbis tal-ismart meters iżda li ma resaqx ’il quddiem u b’hekk la ta informazzjoni dwar dak li seħħ u lanqas ħallas id-dejn dovut.

Tbagħbis tal-ismart meters: 428 persuna jersqu ’l quddiem

428 persuna resqu għand il-Gvern jew il-Korporazzjoni Enemalta biex jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom wara li l-Gvern ta sitt ġimgħat ċans biex persuni li kellhom l-ismart meters tagħhom imbagħbsa, bil-għan li jiffrankaw mill-kont tad-dawl, jersqu ’l quddiem.