Tag: Simone Vella Lenicker

Filmati: “Aħna parti mill-problema” – Simone Vella Lenicker, Kamra tal-Periti

Waqt webinar organizzat minn Newsbook.com.mt dwar l-ippjanar u l-ambjent, Vella Lenicker spjegat kif inutli li wieħed jiddiżinja bini sabiħ fuq il-karta, jekk imbagħad m’hemmx mezzi biex dan isir b’mod adekwat u li jkun ta’ kwalità u sigurtà għal kulħadd.

LIVE: X’inhuma r-regoli ġodda li l-gvern se jdaħħal dwar il-bini?

Waqt Follow Up tat-Tlieta 18 ta’ Ġunju, Sergio Mallia se jitkellem ma’ Simone Vella Lenicker - President tal-Kamra tal-Periti dwar ir-regoli l-ġodda li se...

Filmat: 2 periti sospiżi fl-aħħar 5 snin – Vella Lenicker

Il-President tal-Kamra tal-Periti Simone Vella Lenicker qalet li fl-aħħar ħames snin ġew sospiżi żewġ periti. Dan ifisser li ma setgħux jaħdmu għal perjodu ta’...

Follow Up: Aktar minn 600 tabib f’Malta jingħaqdu kontra l-abort

Waqt Follow Up illum it-Tnejn 10 ta’ Ġunju, ma’ Prof. Pierre Schembri Wismayer (Genetiċista) se nitkellmu dwar Doctors for Life; ma’ Dr Kevin Cutajar...

LIVE: Ir-regolamenti tal-kostruzzjoni qed jiġu nfurzati biżżejjed?

Follow Up tal-Ġimgħa 17 ta’ Mejju bi preżentazzjoni ta'  Desmond Zammit Marmara' se jiddiskuti diversi temi ambjentali: Xi drittijiet għandhom ir-residenti f'żoni fejn isir...

NEWSLINE:  Is-sigurtà tal-bini għandha tiġi qabel il-profitti?

Waqt Newsline tas-Sibt 27 t’April, Fr Joseph Borg se jkollu bħala mistiednin l-President tal-Kamra tal-Periti Simone Vella Lenicker u l-President tal-Malta Developers Association Sandro...

Il-Gvern jiċħad it-talba biex jippubblika lista ta’ bennejja

Il-Kamra tal-Periti qalet li l-kuntratturi u dawk li jaħdmu fil-qasam tal-kostruzzjoni la huma regolati u lanqas mhuma liċenzjati.Il-President tal-Kamra tal-Periti Simone Vella Lenicker qalet...