Tag: Sigarett

Ħelsien mill-arrest għar-raġel li ħebb għal 2 pulizija

Raġel ta’ 34 sena tressaq il-Qorti wara li fil-15 ta’ Settembru li għadda ħebb għal żewġ Pulizija. L-akkużat twaqqaf mill-Pulizija barra l-mini ta’ San...

Inqabad minn sigarett li rema fejn seraq; Sentejn ħabs

Raġel li ma għandux indirizz fiss ġie akkużat li kkommetta serq ta’ diversi oġġetti, inkluż flus kontanti, apparat elettroniku, dokumenti u oġġetti oħra minn...

Tmur għajnha biha hi u tpejjep; tallega li ħarqulha darha

Mara nħelset mill-arrest wara li ġiet akkużata li għamlet rapport falz lill-Pulizija meta allegat li xi ħadd ipprova jaħraq darha. Fil-Qorti nstema' kif in-nar...

Żieda fil-prezz ta’ ċertu prodotti tas-sigaretti

Diversi prodotti ta’ sigaretti kellhom żieda fil-prezz mill-ewwel jum ta’ dan ix-xahar. Iż-żieda fil-prezz hija dik ta’ 10ċ.