Tag: Sibtek

Filmat: “Kienet iebsa ħafna” – Chantal

Illum waqt il-programm Sibtek niltaqgħu mal-imprenditur li rebaħ l-aħħar edizzjoni tal-premju nazzjonali Ħaddiem tas-Sena Ivan Calleja. Hu se jikxef is-sigriet ta’ kif irnexxa fil-ħajja. L-istorja tkompli għaliex Ivan Calleja tilef il-mara fi ftit xhur u l-familja tiegħu kienu ta’ sostenn.

Filmat: “L-aħħar kelma tiegħu qabel miet kienet ‘inħobbok'” – Paulanne

Paulanne Vella titkellem għall-ewwel darba wara l-mewt ta’ żewġha Rennie. Tgħid li baqgħet tagħmel l-istess affarijiet daqs li kieku għadu magħha f’din id-dinja. Hija tiftakar ukoll fl-aħħar kliem tiegħu qabel ma’ miet.

Filmat: “Għamilt Awwissu nibki kuljum” – Melanie

Ryan u Josmar se jlaqgħuna ma’ Marisa D’Amato li se titkellem fuq diżappunti li għandha; Andreana Debattista titkellem fuq l-imħabba ta’ ħajjitha.

Filmat: “Filli se mmut u filli se nsir nanna”

Se niltaqgħu wkoll ma’ Patrick Tanti li konna naraw fl-ewwel episodji tas-sensiela F’Ġieħ l-Imħabba. Illum waqt Sibtek se narawh ma’ Christine Bellizzi. Jitkellmu dwar kif sabu u aċċettaw lil xulxin.

“Jalla l-Mulej ibierkek b’ferħ, imħabba u kuntentizza”

Żgur li Mariella tibqa’ assoċjata mal-kanzunetta Mhux Jien Mamà, iżda l-karriera tagħha tmur oltre minn din is-silta li kienet ħarġet ma’ binha Geordie. Kienet ukoll ħarġet Se Jaqgħali l-Pipì mat-tifel l-ieħro Malvin.

Filmat: L-ewwel xahrejn ta’ Pawla u Nina

Pawla u t-tifla addottiva tagħha Nina Navya jirrakkontaw kif kienu dawn l-ewwel xahrejn flimkien u x’hemm ġdid għal Nina hekk kif it-tim tal-produzzjoni ta' Sibtek se jkun qiegħed isegwi l-proċess.

Filmat: It-tieġ ta’ Clifford Galea

Clifford se jitkellem ukoll fuq il-ktieb li għadu kif ġie mniedi proprju nhar it-Tlieta li għadda.

Filmat: Sorpriża għal Josmar waqt Sibtek

Miss Malta titkellem fuq l-esperjenzi li għaddiet minnhom u sorpriża għal Josmar fejn se niltaqgħu ma' ommu u t-tim ta’ żgħażagh li kollha preparaw sett ta’ mistoqsijiet jaħarqu.

Filmat: L-atturi ta’ L-Għarusa se jkantaw

Audrey Brincat Dalli l-awtriċi se titkellem fuq esperjenzi li għaddiet u tiżvela ħafna kurżitajiet .

Filmat: “Inweġġa’ meta naqra kummenti negattivi dwar ħija” – Yvette

Niltaqgħu man-nanna li rebħet it-titlu Nanna tas-Sena u tistqarr li mindu kienet żgħira xtaqet tieħu sehem f’Miss Malta imma dejjem kien hemm xi ħaġa li żammietha li tkun fuq Sibtek. Għal xix qed tgħid?