Tag: Sibtek

Filmat: Grace Ellul taqsam l-esperjenza tagħha bħala frontliner

Niltaqgħu ma’ Grace Ellul, front liner u l-esperjenza tagħha fil-preżent.

Filmat: “Lanqas il-ġenituri tiegħi ma kienu jafu” – Pamela

Pamela Bezzina titkellem fuq id-diffikultajiet kbar li għaddejja bħalissa hi u l-artisti minħabba l-pandemija u tiżvela xi ħaġa ħelwa li għamlet bħalha sorpriża lil żewġha.

Filmat: “Il-mard meta jolqtok jaħsdek għal għarrieda”

Andrew Borg Carbott jitkellem dwar id-diffikultajiet li għadda minnhom minħabba problemi ta’ saħħa.

Filmat: “Fejn tidħol il-familja tiegħi weġġgħuni” – Angela

L-attur Carlos Farruġia se jitkellem fuq il-qagħda preżenti tat-teatru u fil-post kurjuż li ltaqa’ mas-sieħba tiegħu filwaqt li l-kantanta Brooke Borg se tiżvela mat-telespettaturi id-dehra l-ġdida tagħha.

Filmat: “Mhux kulħadd huwa ffortunat kif kont jien”

Bosta personalitajiet huma mistiedna waqt il-programm SIbtek.

Filmat: “Kellna tfulija sempliċi” – Lydia Abela

Filmati mit-tieġ ta' Robert u Lydia Abela.

Sibtek jirritorna bil-kbir

Eileen Montesin tirreaġixxi għal filmati ta' Stefano Gemanotta li jħobb jimitaha

Dan il-preżentatur illum jagħlaq 30 sena. Għaraftu?

Twieled bħal-lum is-16 ta' Settembru tal-1990.

Filmat: “Nixtieq nerġa’ nesperjenza l-imħabba” – The Clintess

The Clintess se titkellem fil-miftuh dwar l-emozzjonijiet tagħha u dwar jekk ġietx aċċettata min-nies inġenerali.

Filmat: “Int l-eroj tiegħi” – Ryan lil missieru Tony

Fil-messaġġ tiegħu Ryan stqarr li missieru kien l-ikbar influwenza fil-ħajja tiegħu.