Tag: Sess

Ippenalizza lil min jixtri s-sess – NCPE

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) ngħaqdet ma’ ħafna NGOs li qed jitolbu lill-Gvern biex jibqa’ jippenalizza lil min jixtri s-sess waqt li jiddikriminalizza lill-prostituti. Il-Kummissjoni...

Raġel akkużat bi traffikar uman jinstab mejjet fiċ-ċella fl-Istati Uniti

Il-biljunarju Amerikan Jeffrey Epstein ħa ħajtu b'idejh tul il-lejl f'ċella f'Manhattan fejn kien qed jinżamm arrestat fuq akkużi ta' traffikar tas-sess, skont rapporti barranin.Dan...

Malta t-tieni pajjiż Ewropew fejn żdied l-iżjed il-mard sesswali

Malta huwa t-tieni pajjiż Ewropew fejn l-aktar li żdied il-persentaġġ ta' mard sesswali tul l-aħħar ħames snin, peress li żdied b'119%, wara Spanja fejn...

Javviċina mara l-Belt u jipprova jabbuża minnha; jinżamm arrestat

Raġel qed jinżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti talli ta fastidju sesswali lil mara fil-Belt Valletta.Il-Belti ta' 50 sena li jaħdem bħala electrician deher...

Għażla tal-ġens newtrali fuq iċ-ċertifikat tat-twelid fi New York

Nies imwielda fi New York fl-Istati Uniti li ma jidentifikawx bħala raġel jew mara issa jistgħu jagħżlu t-tielet kategorija għal fuq iċ-ċertifikati tagħhom: il-kategorija...

Mod kif tkun taf hux tifel jew tifla wara 12-il ġimgħa?

Hemm numru ta’ ġenituri li jkunu ħerqana biex isiru jafu t-tarbija tagħhom hux tifel jew tifla. Skont il-qabla Ingliża Becky Rutherford, hemm teorija li...

Akkużat bi stupru ta’ minorenni jiffranka sentejn ħabs

Raġel li kien ingħata sentenza ta' sentejn ħabs talli wettaq atti sesswali ma' minorenni rebaħ l-appell tal-kawża billi l-Qorti ddeċidiet li laħaq għadda wisq...

Facebook użat biex jiġu stuprati t-tfajliet; mara ttellgħu l-Qorti

Mara li qed tallega li ġiet stuprata, attakkata u traffikata għas-sess meta kellha 15-il sena minn raġel li għamilha ta' "ħabib" fuq Facebook qiegħda...

107 persuni taħt l-età b’mard sesswali – PD

Fi stqarrija, il-Partit Demokratiku saħaq fuq il-bżonn li jkun rikonoxxut il-mard sesswali li hawn f’Malta, bi statistika ta’ 5864 persuna tattendi l-klinika Ġenito-Urinarja fl-2017,...

“Ma tagħmilx sess ma’ tifla ta’ 13-il sena!” – Maġistrat mgħaddab

Tifla tipprostitwixxi lil ħabibitha biex takkwista mowbajl