Tag: Servizz Nazzjonali Trasfużjoni Demm

Bżonn id-demm…

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jappella li f’dan iż-żmien meta l-appell ġenerali hu li nieħdu ħsieb xulxin, iktar nies f’saħħithom għandhom imorru jagħtu d-demm.

Mas-17,000 donazzjoni tad-demm fl-2019

Matul l-2019 kien hawn mas-17,000 donazzjoni tad-demm. Fi stqarrija, is-Servizz Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-Demm irringrazzja lil kull persuni li b’xi mod jew ieħor tat sehmha.

Bżonn urġenti għad-demm O-positive

Dan wara li r-riserva niżlet drastikament

Id-dijabetiċi li jieħdu l-pilloli xorta jistgħu jagħtu d-demm

Hekk kif illum id-dinja qed tfakkar Jum id-Dijabete, is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm ifakkar lil dawk li jbatu mid-dijabete, li jistgħu jagħtu d-demm jekk ikunu qed jikkontrollawha bil-pilloli.

Sejħa urġenti għad-demm…l-aktar O-positive

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jappella lid-donaturi kif ukoll lill-pubbliku biex imur jagħti d-demm mill-aktar fis possibbli.

L-inċidenti qed ibattlu r-riserva tad-demm

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jappella għal aktar prudenza fuq il-post tax-xogħol u waqt is-sewqan, bil-għan li jiġu evitati l-inċidenti.

ATTENZJONI: Bżonn ta’ ħafna demm!

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jappella lill-pubbliku b’mod partikolari lid-donaturi tad-demm biex imorru jagħtu d-demm mill-aktar fis possibbli.

Agħti d-demm għall-pazjenti b’kanċer tas-sider

Il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex jagħti d-demm biex jiġu mgħejjuna għadd ta’ pazjenti, li bħalissa qed jieħdu t-trasfużjonijiet tad-demm fil-kura tagħhom għall-kanċer tas-sider.

L-ikbar rigal li tista’ tagħti meta tagħlaq 17

Filwaqt li jawgura lill-istudenti li jinsabu fl-ewwel jiem ta’ sena skolastika ġdida, is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm ifakkar l-età ta’ meta wieħed jista’ jibda jagħti d-demm.

Jekk se tmur tagħti d-demm bit-tfal, ħu adult miegħek

Dawk li jieħdu magħhom lil uliedhom meta jmorru jagħtu d-demm, għandhom ikunu akkumpanjati minn adult ieħor li ma jkunx se jagħti demm.